ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

Učitelia ako dizajnéri vzdelávacích prostredí

30.05.2018
Centrum pre vzdelávací výskum a inovácie publikovalo výskum inovatívnych pedagogických prístupov s názvom "Učitelia ako dizajnéri vzdelávacích prostredí"


Centrum pre vzdelávací výskum a inovácie publikovalo výskum inovatívnych pedagogických prístupov s názvom "Učitelia ako dizajnéri vzdelávacích prostredí", ktoré by mohli byť aj pre Vás, učiteľov cvičných firiem zaujímavé. Publikáciu môžete nájsť online (za poplatky za tlač alebo stiahnutie, bezplatné čítanie online):

https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en#page1

Kniha zdôrazňuje dôležitosť skúseností celoživotného vzdelávania a snaží sa zistiť, ako pedagogika ovplyvňuje učenie. Zaujímavosťou je, že tiež preberá a podčiarkuje prechod od klasických vyučovacích štruktúr a metód zameraných na sledovanie stanoveného učebného plánu na inovatívnejšie koncepcie výučby a učenia.

 

The Centre for Educational Research and Innovation has published research on innovative pedagogical approaches called “Teachers as Designers of Learning Environments” which could be an interesting read for you and PE teachers. You can find the publication online at (for print or download fees apply, online reading for free):

https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en#page1

The book highlights the importance of lifelong learning experiences and tries to pinpoint how pedagogy influences learning. What I find interesting is that it also takes up and underlines the move from classic teaching structures and methods aiming at following a set curriculum to more innovative teaching and learning concepts.

 << späť