ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

Kontraktačné dni a veľtrhy cvičných firiem v roku 2021

16.02.2021
Kontraktačné dni, medzinárodné ale aj regionálne veľtrhy cvičných firiem (ďalej len CF) umožňujú žiakom preveriť, upevniť ale aj získať vedomosti, kompetencie, zručnosti a zlepšiť finančnú gramotnosť.

Cieľom kontraktačných dní a regionálnych veľtrhov CF je umožniť čo najväčšiemu počtu žiakov vyskúšať si a získať na nečisto podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť.

Svetové združenie cvičných firiem pripravilo intenzívny týždeň obchodovania s názvom PEN Valentin´s week v dňoch 9. - 11. februára 2021. Podujatia sa zúčastní aj slovenská cvičná firma STREC-ART, s.r.o..

Metropolitná univerzita Praha pripravila v dňoch 15. - 19. februára 2021 v rámci „Týždňa vzdelávania“ aktivitu s názvom „Pomáhame porozumieť peniazom“. SCCF sa zapojí aj prezentáciou na tému Aktuálne otázky FG na Slovensku a v prostredí CF.

Žiakom cvičných firiem pripomíname anketu „Najlepší online učiteľ CF 2020“ Metropolitnej univerzity Praha , do ktorej môžu posielať príspevky do 28. 2. 2021.

Online veľtrh cvičných firiem s medzinárodnou účasťou pripravuje 4. marca 2021 Obchodná akadémia a Vyššia odborná škola sociálna, Ostrava – Mariánske Hory.

Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem Praha bude 17. – 19. marca 2021 a tak ako predchádzajúce ročníky ho pripravuje CF Antré.

V tomto roku sa prvý kontraktačný deň cvičných firiem uskutoční dňa 11. marca 2021 online cez MS Teams a pripravuje ho Obchodná akadémia Murgašova z Popradu v partnerstve so ŠIOV, konkrétne Slovenským centrom cvičných firiem a s technickou podporou CVTI SR – ŠVS BB. 

Druhý kontraktačný deň a zároveň regionálny veľtrh cvičných firiem v poradí pripravuje takisto online Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom dňa 24. marca 2021.

Súčasťou veľtrhov a kontraktačných dní sú aj súťaže CF a môžu byť v kategóriách ako katalóg, stánok, logo, slogan, podnikateľský zámer, e-schop, elektronické prezentácie a ďalšie.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska, z ktorého je krok na účasť na veľtrhoch v zahraničí.

Aktivity cvičných firiem, termíny a všetky podrobnosti budeme postupne zverejňovať na: 

http://www.sccf.sk/kontraktacne-dni-a-regionalne-veltrhy-cf-3c.html

http://www.sccf.sk/veltrhy-v-zahranici-3d.html.

 


<< späť