ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

Skončil sa v poradí druhý online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021

19.11.2021
Tohtoročný veľtrh cvičných firiem ako aj súťaž Skills Slovakia Mladých elektronikov sme pripravovali prezenčne. Zhoršujúca sa pandemická situácia nás prinútila dva dni pred akciou pripraviť veľtrh online.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021 zrealizoval 15. - 16. novembra 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania online v čase stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Záznam z prvéhodruhého dňa veľtrhu nájdete na YouTube.

Súbežne s veľtrhom kolegyne z Podpory smerovania mládeže prezenčne zrealizovali Súťaž Mladých elektronikov v priestoroch Kia Slovakia s.r.o., Vzdelávacom centre v Gbeľanoch. Programy oboch podujatí nájdete aj na www.siov.sk a na www.sccf.sk.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi online veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Partnermi MVCF 2021, ktorým srdečne ďakujeme za podporu, boli Ekonomická univerzita v Bratislave, OVB Allfinanz Slovensko a. s., Národná banka Slovenska (NBS), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), Centrum fiktivních firem (CEFIF) Praha, Metropolitní univerzita Praha (MUP), Nadácia VSE, PEN Worldwide a SEA agentúra pre vzdelanie a vedu.

Na Medzinárodný Online Veľtrh Cvičných Firiem 2021 sa prihlásilo celkom 72 cvičných firiem,    z toho 55 zo Slovenska, 17 zo zahraničia a to z Belgicka, Bulharska, Čiech, Rumunska a Španielska.

Počas dvoch dní veľtrhu zúčastnené cvičné firmy medzi sebou obchodovali cez e-shopy a takisto formou e-mailovej komunikácie. Za obchody z veľtrhu počítame všetky, ktoré budú zaplatené cez internetbanking do 26. novembra 2021.

Súčasťou veľtrhu boli, tak ako po minulé roky, aj súťaže. Cvičné firmy súťažili od začiatku školského roka v kategóriách leták, instagram post, web s e-shopom, elektronická prezentácia a reklamný šot. Hodnotili ich porotcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave pani Ľudmila Velichová,  zo Slovak Business Agency pani Lucia Doury a pán Tomáš Juskiv, z CEFIF - Národného pedagogického inštitútu ČR pán Lukáš Húla, z OVB Allfinanz Slovensko a. s. pani Ivana Chačaturjanová a pani Ivana Tesarovičová, z Národnej banky Slovenska pani Linda Župová a pán Pavol Poklenba, z Nadácie Východoslovenskej energetiky pani Petra Vančová a Monika Lofflerová, z PEN Worldwide pani Svenja Zenz a Viktoria Hädler a zo Slovenského centra cvičných firiem pani Marta Marušincová, pán Daniel Ňarjaš a pani Gabriela Horecká.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021 sme odštartovali registráciou všetkých prihlásených cvičných firiem. To znamená, že sa každá cvičná firma online predstavila abecedne podľa katalógu veľtrhu. Zástupcovia cvičných firiem povedali z akej sú školy a čím sa ich cvičná firma zaoberá.

Potom nasledovalo slávnostné otvorenie veľtrhu. Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár pozdravil veľtrh.

Veľtrh cvičných firiem sme tento rok venovali téme mladých úspešných podnikateľov a preto sme prvý deň veľtrhu zaradili prezentácie reálnych firiem ako napríklad „Be Lenka - príbeh značky“, ktorú predstavil pán Peter Brezáni a téme „Keď je práca potešením, tak je život šťastím“, sa venovala pani Lívia Pastoreková. Viac o mladých úspešných finančníkoch povedal pán Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha.

Na záver prvého dňa sme zaradili finále súťaže v kategórii Elektronická prezentácia cvičnej firmy. Porotcovia po každej prezentácii hodnotili komunikačné a prezentačné zručnosti našich žiakov a ich schopnosť prezentovať v cudzom jazyku. Z úrovne prezentácií boli nadšení.

Druhý deň veľtrhu, teda  16. novembra 2021, sa  začal súťažou „90 sekúnd vo výťahu“ v Anglickom jazyku. Porotcovia hodnotili výkon cvičnej firmy po každom vstupe. Nakoľko sa zapojili cvičné firmy aj z Belgicka, Bulharska a Rumunska, boli sme veľmi radi, že pozvanie do poroty prijala Vicky Hädler z PEN Worldwide, svetového združenia cvičných firiem.  Prezentačné a jazykové zručnosti žiakov boli tak skvelé, že bolo rozhodovanie poroty veľmi ťažké.

Po súťaži pani Simona Mištíková zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska predstavila účastníkom veľtrhu tému „Stavajte na svojej vášni a talente, nebojte sa podnikať“.  Následne

kolegyne zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ľubka Gállová, J. Čuvalová, Táňa Pončáková a Monika Drinková povedali viac o projektoch Erasmus +, o nástrojoch na podporu kvality OVP, o vstupe na trh práce a budovaní kariéry a vzdelávania dospelých v pôsobnosti ŠIOV - EQAVET, EUROPASS a EPALE.

Na záver druhého dňa sme vyhlásili výsledky všetkých súťaží cvičných firiem za rok 2021 a to v kategórii Leták, Instagram post, Reklamný šot, E- prezentácia, Web stránka s e-shopom, Najlepšia cvičná firma, 90 sekúnd vo výťahu a  9. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičnej firmy, ktoré nájdete na:

ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem - Súťaž o najlepší podnikateľský zámer (sccf.sk).

Verím, že Vaša účasť na druhom online medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovenska bola pre vás prínosom, lebo cvičné firmy podporujú finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto patria medzi najvyššie priority orgánov Európskej únie a umožňujú žiakom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia aj keď  iba vo virtuálnom svete.

Tešíme sa na Vás na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022 a V kútiku duše veríme, že sa v roku 2022 uskutoční komplet prezenčne.


<< späť