ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

Vzdelávanie na diaľku...Cvičné firmy v Keni mentoruje SCCF

06.02.2015
Podľa Strednodobej stratégie a rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 Keňa je tradičný partner SR v oblasti rozvojovej spolupráce.

Slovenské mimovládne organizácie pôsobia v Keni od polovice 90-tych rokov a SlovakAid od svojho vzniku v roku 2003. Desiatky úspešných projektov sa doteraz zameriavali najmä na zdravotníctvo, školstvo rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo. V roku 2012 sa uskutočnilo v Nairobi prvé slovenské rozvojové fórum, v septembri 2013 schválilo MZVaEZ SR strategické zameranie rozvojovej spolupráce SR s Keňou a vstúpila do platnosti medzivládna dohoda o rozvojovej spolupráci.

V tom čase na Obchodnej akadémii v Leviciach začala spolupráca zameraná na sektorovú prioritu vzdelávanie – znižovanie úrovne nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností. Obchodnú akadémiu v Leviciach navštívili prví dvaja kenskí učitelia  s kenským manažérom Davidom Ogigom a slovenským zástupcom projektu ICT4 z Nadácie Pontis Jakubom Šimekom. Zaujala ich práca cvičnej firmy ProFolkTrade, ale aj hodina informatiky s interaktívnou tabuľou, hodina administratívy a korešpondencie na PC a ukážka práce s elektronickou učebnicou na hodine aplikovanej ekonómie. Zasiali sme semienka záujmu učiť inak, stať sa moderným učiteľom. To sme však netušili ako rýchlo sa tento záujem bude rozširovať v ďalekej Keni. Po pol roku od prvého stretnutia som sadla do lietadla a cestovala za našimi priateľmi a ich študentmi. Mojou úlohou bolo vysvetliť moderné formy vyučovania so zameraním na projektové vyučovanie s využitím digitálnych technológii učiteľom na piatich stredných školách v oblasti Voi. Bola to pre mňa veľká výzva, ale aj zodpovednosť, veď nešla som na výlet, ale reprezentovať našu školu, naše školstvo a odovzdať kus mojich skúseností a zručností a hlavne pomôcť zmeniť systém práce učiteľov. Po návrate som dostávala otázky či by som sa vrátila. Áno, vrátila, ale neverila som, že by to mohla byť pravda.

Dnes už môžem konštatovať, že som absolvovala ďalšie dve návštevy a naša spolupráca sa v novom projekte SoteICT rozšírila na ďalších päť škôl v oblasti TaitaTaveta. Spolu s kolegyňou PaedDr. Z. Meszárošovou sme v roku 2013 vzdelávali nielen učiteľov, ale zároveň aj ich žiakov v tvorbe žiackych projektov a práci v cvičnej firme. Učili sme žiakov zakladať cvičné firmy, vybrať vhodný predmet podnikania, voľbu manažmentu firmy, tvorbu marketingovej stratégie, reklamy,..., a to všetko s podporou počítača a digitálnych technológií. Práve v cvičnej firme majú žiaci rozvíjať praktické podnikateľské zručnosti pre reálny život a tak získať možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Projektové vzdelávanie mení  postavenie učiteľa a žiaka, a viac dáva autonómiu žiakovi. Učiteľ sa stáva facilitátorom, pomocníkom a digitálne technológie nástrojom na zefektívnenie vyučovania.

Koncom roka 2013 sme privítali u nás v škole ďalšiu skupinu šiestich učiteľov s Davidom Ogigom. Tri dni sme ich vzdelávali, a to nielen my učitelia, ale aj naši žiaci v oblasti práce  s rôznymi programami, predstavovali sme im prácu učiteľa v cvičnej firme, ako pracovať s reálnym partnerom z odbornej praxe, ako rozvíjať u žiakov umelecké sklony. Boli to veľmi pozorní poslucháči, ktorí mali veľký záujem čo najviac si vyskúšať nové programy, nové formy vzdelávania a naučiť sa ich používať, aby to mohli doma vo svojich školách aplikovať a prezentovať svojim kolegom.

Moja tretia návšteva v Keni sa uskutočnila v roku 2014. Navštívila som všetkých desať stredných škôl zapojených do projektu. Každá škola, teda jej žiaci a učitelia predstavili svoje cvičné firmy, ich prezentácie, marketingové produkty, videá – reklamné šoty,..., pochválili sa zlepšenými výsledkami v štátnych testoch, ale aj zlepšenými vzťahmi medzi žiakmi a ich učiteľmi. V Keni sa len malé percento žiakov dostáva na vysokú školu. Aj preto sa mnohí z nich pripravujú pre praktický život. Kenskí žiaci si vďaka spolupráci s našou školou založili cvičné firmy, v ktorých rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti. Ide o vynikajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého si môžu vyskúšať biznis v oblasti turizmu či propagácie výrobkov.

Skupina študentov si dokonca založila fiktívnu banku, ktorú finančne podporuje aj miestna pobočka. Zvolili si vedenie, dokážu si vytvoriť účet, realizujú prevodné príkazy a dokonca učia svojich rodičov, ktorí nové znalosti uplatňujú pri kontakte s reálnou bankou - napríklad pri platení školného. V tomto roku sa naša spolupráca zintenzívnila. Kenskí učitelia Slovensko navštívili dvakrát a vždy sme mali pre nich pripravený vzdelávací program.

Veľký význam pre zmenu systému práce v kenských školách je zakladanie žiackych IT klubov na všetkých desiatich stredných školách, kde majú žiaci každý týždeň možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti napríklad prípravou brožúr, prezentácií, životopisov a prácou v cvičných firmách. Okrem toho v spolupráci s Nadáciou Pontis a slovenským veľvyslancom v Keni pánom Mlynárom organizujeme každý rok viacero súťaží medzi kenskými a slovenskými školami a spoločné žiacke skype konferencie. Na našej škole sme zorganizovali dve finančné zbierky na rozvoj kenských cvičných firiem, na zakúpenie kancelárskych potrieb.

A prínos pre našich žiakov? Možnosť prezentovania a komunikovania v anglickom jazyku, možnosť odovzdávania svojich poznatkov žiakom a učiteľom pri vzájomných stretnutiach alebo prostredníctvom skype konferencie. Žiaci našej školy z firmy Slov-Ken cvične obchodujú s kenskými produktmi, ako sú keramika, košíky zo sisalu, typická kenská bižutéria, výrobky z dreva a propagujú topánky Bata Safari, najpopulárnejší typ obuvi, ktorá sa vyrába v Keni, vyvážajú svoje produkty zo Zlatého Ónyxu a remeselné výrobky z cvičnej chránenej dielne. Takto si rozvíjajú vedomosti z medzinárodného obchodu.

Ing. Daniela Skladanová
Obchodná akadémia Levice


K dispozícií je aj anglická verzia tohto dokumentu TU.

 


<< späť