ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2021

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2021 

Slovenský Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutoční 15. - 16. novembra 2021 prezenčne alebo online. Rozhodnutie o forme konania bude včas oznámené na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade priaznivých pandemických podmienok sa bude konať prezenčne. 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR   

 SÚŤAŽE cvičných firiem 2021   

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže vyhlasujú súťaže cvičných firiem, ktoré sa budú v tomto roku konať v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021.

Súťažné kategórie MVCF (podklady do súťaží zasielať elektronicky vopred):

 1. Leták – (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
 2. Instagramový post – (formát JPG alebo PDF)
 3. Elektronická prezentácia – (formát PPT)
 4. E-shop – (Link - webova stránka s možnosťou zakúpenia produktov CF)
 5. Reklamný šot – (Link - YouTube, krátke video s dľžkou max. 60 sekúnd)

Súťažné kategórie MVCF (súťaže sa uskutočnia online počas veľtrhu)

 1. 90´vo výťahu
 2. Finále elektronických prezentácií (účastníkov finále vyberie odborná komisia)

Súťažná kategória MVCF (celkové hodnotenie)

 1. Najlepšia cvičná firma (najvyšší počet bodov vo všetkých súťažiach)

Zaslaním požadovaného podkladu/podkladov do jednotlivých súťaží je cvičná firma automaticky zaradená do súťažnej kategórie/kategórií. V prípade zaslania súťažného podkladu cvičnej firmy v inom ako požadovanom formáte a odkaze (linku) sa tento súťažný podklad nebude hodnotiť.  
Podklady do súťaží cvičných firiem zašlite najneskôr do 22. októbra 2021 na e-mail: mvcfonline@gmail.com.

V prípade, ak má súťažný podklad viac ako 20 MB na 1 súbor, uveďte link na zdieľaný odkaz.

Do predmetu správy napíšte „Súťaže MVCF - MENO CF“.

Upozorňujeme, že účasť vo všetkých súťažiach nie je povinná. Účasť v súťažnej kategórii „Najlepšia cvičná firma“ je podmienená získaním bodov zo všetkých súťaží.

Súťaže budú hodnotené odbornou komisiou podľa stanovených kritérií (uvedené nižšie).

V každom hodnotiacom kritériu môžete získať max 5 bodov (celkom v jednej súťaži max 25 bodov).

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania, ktoré patrí k významným prioritám v SR i v zahraničí. Cieľom súťaží je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Veríme, že vašou aktívnou účasťou podporíte rozvoj kľúčových kompetencií absolventov našich stredných škôl, ktoré budú môcť uplatniť v osobnom aj pracovnom živote, či už v podnikaní alebo zamestnaní.

Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.
 

                                     Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem

Leták

 • originalita
 • grafická a estetická stránka
 • obsah (posolstvo, akcie, zľavy, novinky...)
 • povinné údaje (logo, názov CF, kontakt, QR kód, termín a podmienky trvania akcie)
 • pridaná hodnota (napr. piktogramy, stickery, súťaž...)

Instagramový post

 • prvý dojem
 • originalita
 • vzťah k produktu CF
 • grafická a estetická stránka
 • logo CF (identifikácia CF na základe loga)

Elektronická
prezentácia
 

 • grafická a estetická stránka
 • obsah
 • kvalita podaných informácií
 • úplnosť kontaktných údajov CF
 • dodržanie rozsahu (max 20 snímok); vo finále dodržiavanie časového limitu (pri moderovaní prezentácie max dĺžka 7 minút)

E-shop (alebo webová stránka s katalógom produktov)

 • informácie o produkte CF (elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje...)
 • prehľadnosť
 • funkčnosť
 • grafická a estetická stránka
 • celkový dojem

Reklamný šot

 • originalita
 • vzťah k produktu CF
 • motivácia ku kúpe produktu
 • časový limit (max 60 sekúnd)
 • celkový dojem

90 sekúnd vo výťahu

 • informácie o produkte CF
 • vystupovanie reprezentanta/reprezentantky CF
 • komunikačná znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ...)
 • dodržanie časového limitu (max 90 sekúnd)
 • celkový dojem

Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke www.sccf.sk a mala platné IČO.