ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM - SCCF

Metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl prostredníctvom simulácie firemného života. Cestou predmetu "cvičná firma" motivuje osvojovanie zručností a činností potrebných pre uplatnenie sa absolventov škôl pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. SCCF v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, banku, sociáln u a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. SCCF radí pri zakladaní a prevádzkovaní cvičných firiem na školách, organizuje odborné vzdelávacie akcie a medzinárodné veľtrhy pre cvičné firmy.


 

MEDZINÁRODNÝ  VEĽTRH  CVIČNÝCH  FIRIEM  2018  v  BRATISLAVE
 

VÝMAZ cvičných firiem, ktoré sa do 31.12.2018 nepreregistrujú
do online systému SCCF aktívneho od 02.09.2013

 

Seminár pre učiteľov cvičných firiem
Elektronické prezentácie z  2. júla 2018

 

Cvičné firmy a zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (GDPR)
Milí učitelia a žiaci cvičných firiem! V praxi začal platiť upravený zákon o osobných údajov,
ktorý prináša so sebou veľa nových práv a povinností

Vyhlásenie siedmeho ročníka súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“
pre školský rok 2017/2018