ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM - SCCF

Metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl prostredníctvom simulácie firemného života. Cestou predmetu "cvičná firma" motivuje osvojovanie zručností a činností potrebných pre uplatnenie sa absolventov škôl pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. SCCF v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, banku, sociáln u a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. SCCF radí pri zakladaní a prevádzkovaní cvičných firiem na školách, organizuje odborné vzdelávacie akcie a medzinárodné veľtrhy pre cvičné firmy.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a priatelia cvičných firiem!

V čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19 chceme upriamiť Vašu pozornosť na publikáciu Príklady dobrej praxe cvičnej firmy, ktorá bude určite príjemným čítaním zaujímavých príbehov absolventov, zanietených učiteliek ako aj o míľnikoch cvičnej firmy na Slovensku.

Uplynulé obdobie nám ukázalo, že situácia, ktorá sa nám zdá byť stabilná, sa môže behom pár dní zmeniť a my musíme byť pripravení prispôsobiť sa jej.

Učitelia, žiaci a aj my z prostredia odborného vzdelávania a prípravy sme začali zvládať situáciu novými metódami a prostriedkami. Online, online a zase online. Posunuli sme naše limity, naučili sa veľa nových vecí a nové možnosti sa nám stále otvárajú.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Vaše Slovenské centrum cvičných firiem