ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM - SCCF

Metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl prostredníctvom simulácie firemného života. Cestou predmetu "cvičná firma" motivuje osvojovanie zručností a činností potrebných pre uplatnenie sa absolventov škôl pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. SCCF v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, banku, sociáln u a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. SCCF radí pri zakladaní a prevádzkovaní cvičných firiem na školách, organizuje odborné vzdelávacie akcie a medzinárodné veľtrhy pre cvičné firmy.
 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor SCCF a FG pripravuje Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021, ktorý sa uskutoční 15. - 16. novembra 2021 prezenčne alebo online.

Prezenčná forma MVCF 2021 sa uskutoční v priestoroch "KIA vzdelávacie centrum Gbeľany" a je z pandemických dôvodov upravená v zmysle počtu prezentujúcich a návštevníkov veľtrhu. Počet stánkov na veľtrhu bude maximálne 50. Jednu cvičnú firmu môže reprezentovať učiteľ a dvaja žiaci.

Veľtrh bude pre verejnosť uzavretý.

Súťaže cvičných firiem v kategóriách leták, instragamový post, webová stránka s e-shopom, reklamný šot, e-prezentácia sú hodnotené online. Prezenčne budú hodnotené súťažné kategórie 90 sekúnd vo výťahu a 10 postupujúcich elektronických prezentácií. Prenos veľtrhu je zabezpečený streamovaním na YouTube.

V prípade zhoršených pandemických podmienok v čase konania veľtrhu 15. – 16. novembra 2021 sa MVCF Slovensko uskutoční celý online.

Súťažné podklady čakáme najneskôr do 22. októbra 2021.

        

Vaše Slovenské centrum cvičných firiem