ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK20 0320 0000 0010 0000 3012

 

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 7618

 

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti a informuje o zmenách cvičné firmy
 • Simuluje činnosť reálnej sociálnej poisťovne pre všetky cvičné firmy v SR
 • Prijíma prihlášky a odhlášky občana na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 • Prijíma mesačné výkazy poistenia a dávok
 • Prijíma na účty Slovenskej poisťovne pri SCCF platby na poistenia
 • Zúčtováva dávky nemocenského poistenia pre cvičné firmy v SR
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov, poistenia a dávok totožných s formulármi z hospodárskej praxe
 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zamestnanosti a informuje o zmenách cvičné firmy v Infospravodaji SCCF
 • Simuluje činnosť reálnych  úradov práce pre cvičné firmy v SR
 • Prijíma prihlášky a odhlášky platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu
 • Prijíma mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti  a do garančného fondu a platby oboch príspevkov na účet Úradu práce pri SCCF
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov poistenia v nezamestnanosti totožných s formulármi z hospodárskej praxe

 

Formuláre na stránke sociálnej poisťovne

Kalkulačka čistej mzdy

Výpočet nemocenskej dávky

Mzdy a kalkulačky