ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

7. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

11.05.2018
Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV, spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, vyhlasujú siedmy ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Obsah a termíny súťaže:
–  Žiaci cvičnej firmy môžu poslať podnikateľské zámery, ktoré nebudú totožné s jej predmetom podnikania do 15. septembra 2018.
– Desať najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do 30. októbra 2018 do užšieho výberu. Záverečné hodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže bude sa uskutoční na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018.
 

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu,   marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.
 

Podmienky súťaže:
–  Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy  (meno, priezvisko študenta, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).
–  Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku).  Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
–  Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“.


Vyhodnotenie súťaže:
–   Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
–   Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 v Bratislave. 

 

V Bratislave 10. mája 2018                                                        Slovenské centrum cvičných firiem

 


<< späť