ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer

9. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú deviaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem.

Obsah a termíny súťaže:

  • Súťažné podklady môžu byť zaslané do 30. septembra 2021
  • Zaslané podnikateľské zámery (ďalej PZ) by nemali byť totožné s predmetom podnikania cvičnej firmy
  • Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy  (uviesť mená autora/autorov).
  • Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku).  Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  • Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“ za školský rok 2020/2021

Vyhodnotenie súťaže:

  • Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
  • Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

 

V Bratislave 3. mája 2021                             

        

                                                                                                                                           Slovenské centrum cvičných firiem