ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > SCCF ONLINE a návody

SCCF ONLINE a návody   

Slovenské centrum cvičných firiem spustila od 02.09.2013 online systém na stránke www.sccf.sk, ktorý ponúka cvičným firmám možnosť založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Existujúce cvičné firmy (CF) môžu vykonávať zmeny údajov v živnostenskom alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz.

Súčasťou online systému je Internet banking, v rámci ktorého si môžu cvičné firmy dodatočne otvoriť ďalšie účty (mzdový, rezervný, sociálny), kontrolovať aktuálne zostatky na podnikateľských účtoch, zadávať tuzemské a medzinárodné platby a prezerať históriu bankových operácií (výpisy z účtu).     

Podmienkou využívania služieb SCCF je funkčný e-mail CF. Od školského roka 2013/2014 je možná registrácia cvičnej firmy na SCCF iba prostredníctvom online systému.

Návody k online systému a súvisiacich služieb:

Pevne veríme, že online systém bude veľkým prínosom pre vzájomnú komunikáciu úradov pri SCCF a cvičných firiem.
 


PARTNERSTVO MEDZI CVIČNOU A REÁLNOU FIRMOU

V zahraničí má každá cvičná firma partnerskú reálnu firmu tzv. krstnú firmu.
 
Reálna firma poskytuje cvičnej firme podľa svojich možností a uváženia:
1. Reklamné materiály: ponukové listy, katalógy atď, reklamné predmety, aby bolo v cvičnej firme zrejmé, s ktorou reálnou firmou spolupracuje
2. Konzultácie pri riešení konkrétnych odborných problémov
3. Podnikovú exkurziu, podľa možnosti aj v nevýrobnej sfére
4. Účasť vybraných žiakov na  výstavných, kontraktačných a reklamných podujatiach partnerskej reálnej firmy
5. Odbornú prax.
6. Materiálnu pomoc z oblasti režijných nákladov - papier, obálky, tonery a ďalšie kancelárske potreby
7. Finančnú pomoc pri platení faktúr internet, pri účasti na domácich a zahraničných veľtrhoch cvičných firiem
8. Reálne výrobky ako vzorky na veľtrhy cvičných firiem
 
Reálna firma spoluprácou s cvičnou firmou získa:
1. Bezplatnú reklamu prostredníctvom katalógov, ponukových listov, internetových stránok, prezentáciou na veľtrhoch cvičných firiem doma a v zahraničí 
2. Škola a cvičná firma podporí dobrovoľné zapojenie sa žiakov do pracovných procesov prispievajúcich k rozvoju podniku a realizácii podnikových potrieb (uskutočnenie prieskumu trhu a jeho vyhodnotenie a pod.)
3. Reálnej firme môžu v cvičnej firme vyrásť perspektívni pracovníci, ktorí na základe exkurzií a dlhodobej spolupráce môžu bez zaškolenia fungovať v reálnej firme od prvého dňa nástupu. Ich prijatím zároveň reálna firma eliminuje možnosť nesprávneho výberu

- VZOR dohody o vzájomnej spolupráci

 

Kolektív SCCF