ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > SCCF ONLINE a návody

SCCF ONLINE a návody   

Slovenské centrum cvičných firiem spustila od 02.09.2013 online systém na stránke www.sccf.sk, ktorý ponúka cvičným firmám možnosť založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Existujúce cvičné firmy (CF) môžu vykonávať zmeny údajov v živnostenskom alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz.

Súčasťou online systému je Internet banking, v rámci ktorého si môžu cvičné firmy dodatočne otvoriť ďalšie účty (mzdový, rezervný, sociálny), kontrolovať aktuálne zostatky na podnikateľských účtoch, zadávať tuzemské a medzinárodné platby a prezerať históriu bankových operácií (výpisy z účtu).     

Podmienkou využívania služieb SCCF je funkčný e-mail CF. Od školského roka 2013/2014 je možná registrácia cvičnej firmy na SCCF iba prostredníctvom online systému.

Návody k online systému a súvisiacich služieb:

Pevne veríme, že online systém bude veľkým prínosom pre vzájomnú komunikáciu úradov pri SCCF a cvičných firiem.
 


PUBLIKÁCIE K PREDMETU CVIČNÁ FIRMA

Cvičné firmy na slovenských školách pracujú od roku 1992 a v tomto roku oslavujú 25 rokov rovnako ako naša Slovenská republika.

Kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od materiálno-technického vybavenia pracoviska cvičnej firmy. Súčasťou tohto vybavenia sú aj vhodné učebné pomôcky a materiály. V rámci rozširovania siete cvičných firiem sme sa  snažili uľahčiť prácu učiteľa – lektora cvičnej firmy aj tým, že sme písali učebnice, učebné texty, metodické pokyny, príručky a iné materiály.

Viskupičová, A., a kol.: Cvičné firmy na stredných školách. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Baránek, M., a kol.: Nemčina nielen na veľtrhy cvičných firiem. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Horecká, G., a kol.: Cvičná firma - most medzi teóriou a praxou. Bratislava: Nadácia učňovského školstva, 2002

Velichová, Ľ.: Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Cvičná firma pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Baránek, M.: Minimálne štandardy kvality cvičnej firmy a minimálne štandardy kvality zamestnanca cvičnej firmy. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu „Cvičná firma pre absolventov“. Bratislava: ŠIOV, 2007

Budeme veľmi radi, keď nám budete posielať námety na učebné texty a materiály k problematike cvičná firma, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu Vašej práce a zlepšiť Vaše pracovné podmienky.
 


PARTNERSTVO MEDZI CVIČNOU A REÁLNOU FIRMOU

V zahraničí má každá cvičná firma partnerskú reálnu firmu tzv. krstnú firmu.
 
Reálna firma poskytuje cvičnej firme podľa svojich možností a uváženia:
1. Reklamné materiály: ponukové listy, katalógy atď, reklamné predmety, aby bolo v cvičnej firme zrejmé, s ktorou reálnou firmou spolupracuje
2. Konzultácie pri riešení konkrétnych odborných problémov
3. Podnikovú exkurziu, podľa možnosti aj v nevýrobnej sfére
4. Účasť vybraných žiakov na  výstavných, kontraktačných a reklamných podujatiach partnerskej reálnej firmy
5. Odbornú prax.
6. Materiálnu pomoc z oblasti režijných nákladov - papier, obálky, tonery a ďalšie kancelárske potreby
7. Finančnú pomoc pri platení faktúr internet, pri účasti na domácich a zahraničných veľtrhoch cvičných firiem
8. Reálne výrobky ako vzorky na veľtrhy cvičných firiem
 
Reálna firma spoluprácou s cvičnou firmou získa:
1. Bezplatnú reklamu prostredníctvom katalógov, ponukových listov, internetových stránok, prezentáciou na veľtrhoch cvičných firiem doma a v zahraničí 
2. Škola a cvičná firma podporí dobrovoľné zapojenie sa žiakov do pracovných procesov prispievajúcich k rozvoju podniku a realizácii podnikových potrieb (uskutočnenie prieskumu trhu a jeho vyhodnotenie a pod.)
3. Reálnej firme môžu v cvičnej firme vyrásť perspektívni pracovníci, ktorí na základe exkurzií a dlhodobej spolupráce môžu bez zaškolenia fungovať v reálnej firme od prvého dňa nástupu. Ich prijatím zároveň reálna firma eliminuje možnosť nesprávneho výberu

- VZOR dohody o vzájomnej spolupráci

 

Kolektív SCCF