ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > SCCF ONLINE a návody

SCCF ONLINE a návody   


DÔLEŽITÉ USMERNENIE PRE CVIČNÉ FIRMY, KTORÉ VZNIKLI do 15.07.2013


Cvičné firmy, ktoré sa do konca roka 2018 nepreregistrujú do online systému SCCF aktívneho od 02.09.2013
budú vymazané zo zoznamu:

1. Živnostenského úradu pri SCCF
2. Registrového súdu pri SCCF
3. Registrovaných subjektov (zoznam CF)

Cvičné firmy (CF) budú následne vymazané z databázy EUROPEN-PEN International bez možnosti realizovať medzinárodné obchody so zahraničnými cvičnými firmami.

KOMPLETNÝ ZOZNAM dotknutých CF NÁJDETE TU (abecedný zoznam + zoznam CF podľa školy)

                               _________________________________________________________

 

Slovenské centrum cvičných firiem spustila od 02.09.2013 nový online systém na stránke www.sccf.sk, ktorý ponúka cvičným firmám možnosť založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Existujúce cvičné firmy (CF) môžu vykonávať zmeny údajov v živnostenskom alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz.

Súčasťou online systému je Internet banking, v rámci ktorého si môžu cvičné firmy dodatočne otvoriť ďalšie účty (mzdový, rezervný, sociálny), kontrolovať aktuálne zostatky na podnikateľských účtoch, zadávať národné platby a prezerať históriu bankových operácií (výpisy z účtu).     

Podmienkou využívania služieb SCCF je funkčný e-mail CF. Od školského roka 2013/2014 bude možná registrácia a preregistrácia (Obnova existujúcej registrácie) cvičnej firmy na SCCF iba prostredníctvom nového online systému.

Každá existujúca cvičná firma, registrovaná do 15.07.2013, dostala od SCCF na začiatku školského roka 2013/2014 pridelené jedinečné kontrolné číslo, ktoré spolu s IČO-m a funkčným e-mailom zadá do formulára „Obnova existujúcej registrácie“, v časti online služby na stránke www.sccf.sk. Následne systém zašle cvičnej firme všetky potrebné informácie a heslo na to, aby sa mohla prihlásiť do systému a využívať poskytované online služby. V rámci e-mailu, ktorý CF dostane, je dôležité kliknúť na odkaz, aby sa dokončila aktivácia existujúcej registrácie. Až po tomto úkone je možné sa do systému s prihlasovacím menom (IČO-m) a prideleným heslom prihlásiť.

Návody k online systému a súvisiacich služieb:

Pevne veríme, že nový online systém bude veľkým prínosom pre vzájomnú komunikáciu úradov pri SCCF a cvičných firiem.
 


DOLOŽKA K VYSVEDČENIU K PREDMETU CVIČNÁ FIRMA

Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave dáva školám, v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia "Doložiek k vysvedčeniu".
Žiak, ktorý absolvoval úspešne cvičnú firmu, môže dostať takzvanú "Doložku k vysvedčeniu" za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.
 
Učitelia si môžu stiahnuť "Doložku k vysvedčeniu":
- novšia verzia s typom písma Century Gothic
- staršia verzia s typom písma Fujiyama
 
V prípade, že využijete túto možnosť, odporúčame Vám doložku vytlačiť na farebnej tlačiarni a na hrubší biely papier (od 120 g do 250g).

 

PUBLIKÁCIE K PREDMETU CVIČNÁ FIRMA

Cvičné firmy na slovenských školách pracujú od roku 1992 a v tomto roku oslavujú 25 rokov rovnako ako naša Slovenská republika.

Kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od materiálno-technického vybavenia pracoviska cvičnej firmy. Súčasťou tohto vybavenia sú aj vhodné učebné pomôcky a materiály. V rámci rozširovania siete cvičných firiem sme sa  snažili uľahčiť prácu učiteľa – lektora cvičnej firmy aj tým, že sme písali učebnice, učebné texty, metodické pokyny, príručky a iné materiály.

Viskupičová, A., a kol.: Cvičné firmy na stredných školách. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Baránek, M., a kol.: Nemčina nielen na veľtrhy cvičných firiem. Bratislava: ŠIOV v rámci programu Phare, 1999

Horecká, G., a kol.: Cvičná firma - most medzi teóriou a praxou. Bratislava: Nadácia učňovského školstva, 2002

Velichová, Ľ.: Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Cvičná firma pre absolventov. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Baránek, M.: Minimálne štandardy kvality cvičnej firmy a minimálne štandardy kvality zamestnanca cvičnej firmy. Bratislava: Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2006

Horecká, G. a kol.: Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu „Cvičná firma pre absolventov“. Bratislava: ŠIOV, 2007

 

Budeme veľmi radi, keď nám budete posielať námety na učebné texty a materiály k problematike cvičná firma, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu Vašej práce a zlepšiť Vaše pracovné podmienky.
 

Kolektív SCCF