ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Seminár "Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie cestou cvičnej firmy" - 25. 08. 2022

Termín: 25. augusta 2022

Miesto: ŠIOV, Stromová 9, Bratislava

Lektori:

Ing. Gabriela Horecká  ̶  ŠIOV

Mgr. Marta Marušincová  ̶  ŠIOV

Ing. Daniel Ňarjaš  ̶  ŠIOV

PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.  ̶  Obchodná akadémia I. Karvaša, Bratislava

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.  ̶  Ekonomická univerzita v Bratislave
 

Program:

09:00 – 09:15   Otvorenie. Predstavenie účastníkov. (Ing. Gabriela Horecká)

09:15 – 09:45   SCCF a cvičná firma. Pozitíva a negatíva pandémie  na CF. (Ing. Gabriela Horecká)

09:45 – 10:15   Úrady, registrácia. Veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

10:15 – 10:45   Banka CF, úvery, zahraničné platby. Marketplace - Trhovisko CF. (Ing. Daniel Ňarjaš)

10:45 – 11:15   Marketing, online a sociálne siete v prostredí CF. (PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.)

11:15 – 11:45   Moderácia elektronických prezentácií CF. (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.)

11:45 – 12:00   Diskusia a záver.

 

 

Online seminár "Cesta cvičnej firmy" zo dňa 6. júla 2021

Prednášajúci sa venovali odbornej problematike výučby predmetu cvičná firma a z toho dôvodu je zaujímavý pre začínajúcich aj pokročilých učiteľov cvičných firiem.


VIDEO záznam zo seminára si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Program:

09:00 – 09:15    Otvorenie. Predstavenie účastníkov. (Ing. Gabriela Horecká)

09:15 – 09:45    Skúsenosti SCCF. Cvičná firma v online svete. (Ing. Gabriela Horecká)

09:45 – 10:15    Úrady, registrácia, veľtrhy. (Mgr. Marta Marušincová)

10:15 – 10:45    Centrobanka, úvery, zahraničné platby. (Ing. Daniel Ňarjaš)

10:45 – 11:15    Cvičná firma v školskej praxi. (Ing. Peter Országh)

11:15 – 11:45     Analýza chýb z online súťaží cvičných firiem. (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.)

11:45 – 12:00    Diskusia a záver

 

 

Seminár pre učiteľov cvičných firiem "Nové trendy v predmete cvičná firma" - 03.07.2019


Seminár učiteľov cvičných firiem s názvom „Nové trendy v predmete cvičná firma“ sa uskutočnil dňa 03. júla 2019
 


Miesto: ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava-Koliba

Program:

09:00 – 09:15   Otvorenie/Ing. Gabriela Horecká
09:15 – 10:00   Nové trendy v predmete Cvičná firma a v EUROPEN-PEN International / Ing. Gabriela   Horecká
10:05 – 10:50   Veľtrhy. Úrady SCCF. Online prihlasovanie / Mgr. Marta Marušincová
11:00 – 11:45   Centrobanka pri SCCF. Úvery. Platby do a zo zahraničia (praktická úkážka) / Ing. Daniel Ňarjaš
12:30 – 14:00   Konflikty v cvičnej firme a ich riešenie / doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
14:05 – 15:00   Diskusia a záver