ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Mapovanie finančnej gramotnosti na Slovensku 2020 - 2022 
 

 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnila 18. mája na svojom web sídle výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov nájdete na web stránke:

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rp-podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2023/

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Na výzvu je vyčlenených 51.500,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://financnagramotnost.iedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadosti je 5. júna  2023 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 15. júna 2023

 

Mapovanie finančnej gramotnosti 2016-2019

 - grafy NŠFG, verzia 1.2  

 - popis koláčových grafov mapovania FG
   

 

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktuálnej téme finančnej gramotnosti pozrite si video na YouTube naživo (15. júna 2021) alebo záznam z konferencie online.

Ďalšie informácie nájdete v "Aktualitách". 

 

Metodika finančnej gramotnosti

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Príloha č.1 - Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho procesu stredných škôl vo vzťahu k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania        

Príloha č.2 - Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2               

Príloha č.3 - Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2          


Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2  (a link na MŠVVaŠ SR)

Štatút Medzirezortnej skupiny pre finančnú gramotnosť

 

Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie

Panelová diskusia k úrovni finančnej gramotnosti na Slovensku, následky zlej finančnej gramotnosti a ako nastaviť finančné vzdelávanie na školách a kde sa môžeme inšpirovať. Video k diskusii nájdete TU. Video začína na časovej osi 1:50:30


Zdroj: Finweek
 

Internetové stránky zaoberajúce sa finančnou gramotnosťou      


Portál nadácie Partners 
- finančná gramotnosť v kocke (učebná pomôcka pre stredné školy v PDF) 
- finančná gramotnosť (pracovný zošit v PDF)

 

Portál Finančný kompas
- investovanie
- poistenie
- účty
- pôžičky
- hypotéky

 

Články k finančnej gramotnosti a k životným situáciám 
(účty, poistenie, sporenie, hypotéka, investovanie)

 

Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa
-
 finančné kalkulačky
- finančný slovník
-
 informačné zdroje
-
 otestujte si FIQ

 

Zážitkové vzdelávacie aktivity FG a video záznamy z webinárov (JA Slovensko)

Zvyšovanie finančnej gramotnosti projektom Finančná sloboda (OVB Allfinanz)

Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy (projekt nadácie SLSP)


Didaktické materiály k FG (projekt EUFIN)
- bankový účet
- rodinný rozpočet
- peniaze
-
databáza literatúry 


5peňazí a finančné vzdelávanie (projekt NBS)
videá a rozhovory o peniazoch 
pracovné zošity a vzdelávacie materiály 
-
kvízy FG

Kvíz finančnej gramotnosti
 

Články k finančnej analýze podniku (rentabilita, likvidita, zadĺženosť, cash flow, swot analýza)


Cestovné poistenie pri ceste do zahraničia: na čo myslieť?