ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnila 18. mája na svojom web sídle výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov nájdete na web stránke:

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rp-podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2023/

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Na výzvu je vyčlenených 51.500,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://financnagramotnost.iedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadosti je 5. júna  2023 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 15. júna 2023

 

Mapovanie finančnej gramotnosti

 - grafy NŠFG, verzia 1.2

 - popis koláčových grafov mapovania FG
   

 

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktuálnej téme finančnej gramotnosti pozrite si video na YouTube naživo (15. júna 2021) alebo záznam z konferencie online.

Ďalšie informácie nájdete v "Aktualitách". 

 

Metodika finančnej gramotnosti

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Príloha č.1 - Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho procesu stredných škôl vo vzťahu k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania        

Príloha č.2 - Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2               

Príloha č.3 - Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2          


Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2  (a link na MŠVVaŠ SR)


Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie

Panelová diskusia k úrovni finančnej gramotnosti na Slovensku, následky zlej finančnej gramotnosti a ako nastaviť finančné vzdelávanie na školách a kde sa môžeme inšpirovať. Video k diskusii nájdete TU. Video začína na časovej osi 1:50:30


Zdroj: Finweek
 

Internetové stránky zaoberajúce sa finančnou gramotnosťou      


Portál nadácie Partners 
- finančná gramotnosť v kocke (učebná pomôcka pre stredné školy v PDF) 
- finančná gramotnosť (pracovný zošit v PDF)

 

Portál Finančný kompas
- investovanie
- poistenie
- účty
- pôžičky
- hypotéky

 

Články k finančnej gramotnosti a k životným situáciám 
(účty, poistenie, sporenie, hypotéka, investovanie)

 

Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa
-
 finančné kalkulačky
- finančný slovník
-
 informačné zdroje
-
 otestujte si FIQ

 

Zážitkové vzdelávacie aktivity FG a video záznamy z webinárov (JA Slovensko)

Zvyšovanie finančnej gramotnosti projektom Finančná sloboda (OVB Allfinanz)

Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy (projekt nadácie SLSP)


Didaktické materiály k FG (projekt EUFIN)
- bankový účet
- rodinný rozpočet
- peniaze
-
databáza literatúry 


5peňazí a finančné vzdelávanie (projekt NBS)
videá a rozhovory o peniazoch 
pracovné zošity a vzdelávacie materiály 
-
kvízy FG

Kvíz finančnej gramotnosti
 

Články k finančnej analýze podniku (rentabilita, likvidita, zadĺženosť, cash flow, swot analýza)


Cestovné poistenie pri ceste do zahraničia: na čo myslieť?