ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Zborník diskusného fóra "Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“

Zborník diskusného fóra "Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“ 

                                                           

 

Úvod

Štátny inštitút odborného vzdelávania uskutočnil dňa 23. 9. 2022 diskusné fórum s názvom „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“, kde spolu s odborníkmi otvorili a predstavili zaujímavé, podnetné a inšpirujúce témy týkajúce sa finančnej gramotnosti. Podujatie sa uskutočnilo prezenčne v priestoroch Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8 v Bratislave.  

Organizátorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti a Slovenského centra cvičných firiem a Úsek celoživotného vzdelávania. Partnerom podujatia bola Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. 

Finančná gramotnosť je stále živou témou. Je nadčasová a nevyhnutná pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti. Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je dôležité porozumieť podstate finančnej gramotnosti.

Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, už teraz môže na škole pôsobiť koordinátor pre finančné vzdelávanie, ak ho poverí výkonom tejto činnosti vedenie školy. Jeho úlohou je zabezpečenie vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj koordinácia pri začleňovaní problematiky do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby. Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom je úzka tímová spolupráca učiteľov.

Diskusné fórum bolo odporúčané učiteľom stredných a základných škôl a gymnázií a všetkým, ktorí sa zaoberajú financiami a vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti.

Po skončení diskusného fóra sa konal okrúhly stôl zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti u dospelých, ktorý v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých organizoval Úsek celoživotného vzdelávania ŠIOV.

 

ISBN 978-80-89247-83-7