ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > SKILLS SLOVAKIA JUPOV 2023

  JUPOV – podnikavosť mladých / rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship / business     

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE V ODBORNÝCH ZRUČNOSTIACH SKILLS SLOVAKIA


BODOVÉ VYHODNOTENIE VŠETKÝCH SÚŤAŽÍ SKILLS SLOVAKIA JUPOV 2023:

1. NAJLEPŠIE LOGO SO SLOGANOM
2. NAJLEPŠÍ INSTAGRAM POST
3. NAJLEPŠIA E-PREZENTÁCIA
4. NAJLEPŠIA WEBOVÁ STRÁNKA s E-SHOPOM
5. NAJLEPŠÍ REKLAMNÝ ŠOT
6. ABSOLÚTNY VÍŤAZ JUPOV
 

Prvých troch víťazov jednotlivých súťaží SKILLS SLOVAKIA JUPOV 2023 vyhlásime a oceníme na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže vyhlasuje súťaž Skills Slovakia „JUPOV 2023“ – podnikavosť mladých / rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship / business“. JUPOV je skratka názvu súťaží pre Juniorské podnikateľské vzdelávania.

Súťaže cvičných firiem majú na Slovensku už dlhoročnú tradíciu pretože cvičná firma umožňuje žiakom a žiačkam stredných škôl dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia, aj keď je to iba vo virtuálnom svete.

Čas pandémie podnietil vznik nových súťaží a mnohé chytili nový dych. Veľa z nich sa presunulo do online priestoru, ktorý poskytuje príležitosť zapojiť sa do rôznych súťaží a takisto získať cennú spätnú väzbu od poroty bez nutnosti cestovať.

Skills Slovakia JUPOV 2023 je samostatná aktivita a uskutoční elektronicky v online prostredí. 

Odborná porota súťaží bude, tak ako v minulých rokoch, zložená zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií a podnikovej praxe - z Ekonomickej univerzity v Bratislave, z Metropolitnej univerzity Praha, zo Združenia podnikateľov Slovenska, zo  Slovak Busines Agency.

Skills Slovakia JUPOV 2023 – podnikavosť mladých / rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship / business
 

1.   NAJLEPŠIE LOGO SO SLOGANOM - bodové vyhodnotenie

Cvičná firma pripraví jednostranný dokument, kde umiestni aktuálne logo so sloganom vo formáte „JPG“ alebo „PDF“ a v jednom súbore ho pošle elektronicky.

Odborná porota bude hodnotiť prvý dojem, výstižnosť a zapamätateľnosť, čitateľnosť, kreativitu a originalitu, grafické spracovanie loga.

 

2.   NAJLEPŠÍ INSTAGRAM POST  -  bodové vyhodnotenie 

Cvičná firma pošle elektronicky jednostranný dokument vo formáte „JPG“ alebo „PDF“ elektronicky.

Odborná porota bude hodnotiť prvý dojem, vzťah k produktu CF, grafickú a estetickú stránku, obsah, údaje CF (identifikácia CF na základe loga prípadne sloganu) a originalitu instagramového postu.

 

3.   NAJLEPŠIA E-PREZENTÁCIA  -  bodové vyhodnotenie 

Cvičná firma vytvorí vo formáte „PPT“, „PPTX“ atraktívnu, pôsobivú, obsahovo zaujímavú elektronickú prezentáciu CF, v ktorej predstaví firmu, predmet podnikania a aktuálnu ponuku tovarov alebo služieb. Prezentácia môže mať maximálne 12 snímok. E-prezentáciu pošle CF elektronicky na SCCF

 

4.   NAJLEPŠIA WEBOVÁ STRÁNKA s E-SHOPOM  -  bodové vyhodnotenie 
(webová stránka s možnosťou zakúpenia produktov)

Cvičná firma pošle elektronicky link na webovú stránku s e-shopom.

Odborná porota bude hodnotiť obsahovú stránku (elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje...), prehľadnosť, funkčnosť (technická úroveň, prepojenia), grafickú a estetickú stránku a samozrejme celkový dojem (originalita, kreativita).

 

5.   NAJLEPŠÍ REKLAMNÝ ŠOT  -  bodové vyhodnotenie

(Link-YouTube) 

Cvičná firma pripraví krátke video reklamného šotu s dľžkou max. 60 sekúnd a na hodnotenie pošle link na YouTube, kde bude umiestnený.

Odborná porota bude hodnotiť originalitu, motiváciu ku kúpe produktu, grafiku, estetiku a celkový dojem.

 

6.   ABSOLÚTNY VÍŤAZ JUPOV

      Cvičná firma zapojená do všetkých súťažných kategórií s najvyšším bodovým ohodnotením.

 

Cieľom súťaží cvičných firiem je preveriť, čo sa žiaci a žiačky v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Víťazov jednotlivých súťaží Skills Slovakia JUPOV 2023 vyhlásime a oceníme na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

 

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží Skills Slovakia JUPOV 2023

Logo a slogan

 • prvý dojem
 • čitateľnosť a prehľadnosť
 • výstižnosť, zapamätateľnosť
 • grafické spracovanie
 • kreativita a originalita

 

Instagram post

 • prvý dojem
 • vzťah k produktu CF
 • grafická a estetická stránka
 • obsah, údaje CF (identifikácia CF na základe loga prípadne sloganu)
 • originalita

 

Elektronická
prezentácia
 

 • predstavenie firmy a produktov
 • grafická, estetická stránka, dodržanie rozsahu (max. 12 snímok);
 • kvalita podaných informácií (upútanie pozornosti)
 • obsah, úplnosť kontaktných údajov CF
 • živá prezentácia v materinskom a anglickom jazyku  (dodržanie  časového limitu 7 minút online alebo prezenčne)

 

Webová stránka s
e-shopom alebo s katalógom produktov

 • obsahová stránka ponuky produktov a služieb (elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje...)
 • prehľadnosť
 • funkčnosť (technická úroveň, prepojenia)
 • grafická a estetická úroveň stránky
 • celkový dojem (originalita, kreativita)

 

Reklamný šot

 • originalita, zapamätateľnosť
 • vzťah k produktu CF
 • motivácia ku kúpe produktu
 • časový limit (max 60 sekúnd)
 • celkový dojem, grafika, estetika