ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Aktuality

Skončil sa jubilejný 20. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem v Bratislave

26.11.2018
Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

 

Na otvorení veľtrhu vystúpil pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Ďalej sa prítomným prihovoril pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a históriu cvičných firiem na Slovensku v rámci jubilea predstavila pani Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Slávnostné otvorenie moderovala Nina Blehová, žiačka 1.A. z Obchodnej akadémie Nevädzova z Bratislavy a Sara Grich, žiačka z Obchodnej akadémia Imricha Karvaša z Bratislavy ho spestrila piesňou.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z  Čiech,  1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF).

Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. Práve v  roku stého výročia vzniku Československa SCCF oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. Vzniklo v januári 1998 na detašovanom pracovisku ŠIOV v Bratislave – Petržalke na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej  morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska a KulturKontaktu. SCCF reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Veľtrh cvičných firiem sa tradične realizuje v novembri a tento rok netradične v priestoroch známeho „Véčka“ Národného osvetového centra v Bratislave.

Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj niekoľko veľmi zaujímavých seminárov.

Tigran Aleksanyan zo Slovenskej sporiteľne prezentoval „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“ pre začínajúcich podnikateľov.

Výskumná agentúra predstavila nový program v oblasti vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Oliver Šimko porozprával o nových prístupoch v rámci seminára „Zabi draka, poraz algebru - ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie“.

Agentúra SEA predstavila projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Juraj Kováč povedal viac o projekte "Získaj 100 € a otestuj svoj nápad s Rozbehni sa! Academy", ktorý bol  určený pre podnikavých žiakov a proaktívnych učiteľov.

Súčasťou veľtrhu boli už tradične aj súťaže cvičných firiem. Novou bola súťaž o najinovatívnejší nápad. Obidva dni veľtrhu 12 komisií nezávisle na sebe hodnotilo stánky cvičných firiem, komunikáciu, katalógy, logá, slogany a elektronické prezentácie. Predsedníčkou poroty bola Ľudmila Velichová z Katedry pedagogiky EU v Bratislave. V hodnotiacich komisiách pracovali z SCCF Marta Marušincová a Gabriela Horecká a študenti EU v Bratislave. Súťaž o najinovatívnejší nápad hodnotili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

V hodnotiacej komisii elektronických prezentácií boli zastúpení aj Tomáš Mankovický zo Slovak Business Agency v Bratislave a Daniel Ňarjaš z SCCF.

Záver Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018  patril slávnostnému vyhodnoteniu uvedených súťaží. Výsledky súťaží vyhlásila predsedníčka poroty Ľudmila Velichová. Gratulujeme všetkým oceneným cvičným firmám a ich pedagógom ako aj všetkým zúčastneným.

Výsledky hodnotenia súťaží cvičných firiem ako aj všetky umiestnenia nájdete na www.sccf.sk v časti Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018, kde už teraz môžete nájsť aj fotogalériu veľtrhu. Vecné ceny získalo tento rok 26 cvičných firiem.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Tento rok veľtrh podporili a ceny do súťaží CF venovali Východoslovenská energetika Holding, a. s.; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Výskumná agentúra a Nórske fondy.

Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností zúčastnených mladých ľudí.
 


<< späť