ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Aktuality

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

01.06.2021
Konferencia o mimoriadne aktuálnej téme finančnej gramotnosti sa uskutočnila dňa 15. júna 2021 online prostredníctvom MS Teams.

Záznam z konferencie nájdete na Youtube

Zborník konferencie nájdete na tomto odkaze.

Organizátorom konferencie bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s technickou podporou CVTI SR – ŠVS BB.

Záver konferencie patril panelovej diskusii na témy:

  • Akú úroveň finančnej gramotnosti majú Slováci? Je skutočne tak nízka?
  • Aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti? 
  • Kto by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania okrem vzdelávacích inštitúcií? 
  • Aké výhody so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov?

 

                PROGRAM  KONFERENCIE 

čas

Lektor

Názov príspevku

Zamestnávateľ, pozícia

  9:10 – 9:25

Marianna Onderková

Nosné stĺpy finančnej gramotnosti

Odbor stredných škôl MŠVVaŠ SR

  9:30 – 10:00

Roman Fusek

5peňazí – nová slovenská značka finančného vzdelávania pre všetkých

Národná banka Slovenska,

Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov

 10:00 – 10:30

 

Ivica Chačaturianová,

Ivana Tesarovičová,

 

Finančná gramotnosť s OVB ALLFINANZ Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s.;
Prokuristka a riaditeľka

a Projektová manažérka CSR

odboru vzdelávania

 10:30 – 11:00

Darina De Jaegher

Výsledky priebežného pilotného overovania programu FinQ

Nadácia SĽSP,

Externá expertka Rady Európy, autorka a hlavná expertka programu FinQ

 11:00 – 11:20

Ivana Studená,

Ľubica Gállová

Finančná gramotnosť ako súčasť základných zručností

SAV;

Centrum spoločenských a psychologických vied;

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania

 11:20 – 11:45

Jozefína Žáková

Dôležitosť finančnej gramotnosti pre finančný sektor

Predsedníčka Sektorovej rady BFSP

 11:45 -12:00

Monika Drinková

EPALE ako nástroj na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania/ EPALE - odborný zamestnanec pre európske politiky

 13:00 – 13:30

Peter Kalčevský

Praktická finančná gramotnosť pre základné a stredné školy

JA Slovensko, n.o.

Programový riaditeľ

 13:30 – 13:45

Gabriela Horecká

Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpora smerovania mládeže

 13:45 – 15:00

Moderátor

Panelová diskusia

 

 

PDF verzia pozvánky pre účely tlače   
                                           

Živý prenos aj záznam nájdete na Youtube                    

 


<< späť