ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Doložka k vysvedčeniu a Európsky certifikát kvality CF a zamestnanca CF

Doložka k vysvedčeniu a „Európsky certifikát kvality CF a zamestnanca CF“

Doložka k vysvedčeniu k predmetu cvičná firma 

Štátny inštitút odborného vzdelávania - Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave dáva školám, v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia "Doložiek k vysvedčeniu".

Žiak, ktorý absolvoval úspešne cvičnú firmu, môže dostať takzvanú "Doložku k vysvedčeniu" za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.
 
Učitelia si môžu stiahnuť "Doložku k vysvedčeniu":

novšia verzia s typom písma Century Gothic
staršia verzia s typom písma Fujiyama
 
 

Európsky certifikát kvality cvičnej firmy a zamestnanca cvičnej firmy

 
Štátny inšitút odborného vzdelávania môže vystaviť európsky certifikát kvality zamestnanca cvičnej firmy až po udelení certifikátu kvality pre cvičnú firmu. Na základe dolu uvedeného dokumentu a minimálnych štandardov kvality CF učiteľ / učiteľka CF požiada SCCF o vystavenie certifikátu kvality CF a po jeho obdržaní môže požiadať o vystavenie certifikátov na mená žiakov (zamestnancov CF), ktorí úspešne a kvalitne pracovali v cvičnej firme
 
„Quality Certification Criteria For Practice Enterprises“
 
 
V prípade, že využijete túto možnosť, odporúčame Vám doložku a certifikát vytlačiť na farebnej tlačiarni a na hrubší biely papier (od 120g do 250g).