ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Aktuality

Skončil sa Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

28.10.2022
Štátny inštitút odborného vzdelávania na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko v priestoroch Kia Slovakia s.r.o., Vzdelávacom centre v Gbeľanoch privítal v dňoch 18. – 19. októbra 2022 celkom 30 domácich a zahraničných cvičných firiem.

Súbežne s veľtrhom kolegyne z Podpory smerovania mládeže prezenčne zrealizovali Súťaž Mladých elektronikov. Programy oboch podujatí nájdete aj na www.siov.sk a na www.sccf.sk.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF).

Témou tohtoročného veľtrhu cvičných firiem bola „Etika v podnikaní“. Veľtrh je podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí.

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem v kategóriách logo a slogan, Instagram post, reklamný šot, web stránka s e-shopom, stánok cvičnej firmy, 90 sekúnd vo výťahu a e-prezentácia CF. Elektronické prezentácie na pódiu Auditória sprevádzali žiaci cvičných firiem slovom a kultúrnym programom v materinskom a cudzom jazyku počas obidvoch dní veľtrhu. Bolo úžasné, že prezentácia sa premietala tromi dataprojektormi. Súťaž e-prezentácií riadil a moderoval Daniel Ňarjaš, kolega z SCCF. Prvý deň veľtrhu cvičné firmy súťažili aj v kategórii 90 sekúnd vo výťahu. Spestrením veľtrhu bola účasť cvičných firiem z Českej republiky, Slovinska a Turecka.

Počas veľtrhu a súťaže mladých elektronikov sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých prezentácií a seminárov.

Prvý deň veľtrhu začal pán Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV slávnostným otvorením Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022. Moderovala Marta Marušincová, naša kolegyňa zo Slovenského centra cvičných firiem.

V prestávke e-prezentácií cvičných firiem sa na tému etika v podnikaní zamerala prezidentka Simona Mištíková zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Neskôr nám učiteľ z Turecka predstavil hlavné ciele projektu MESU programu Erasmus+ a to založenie cvičných firiem a vytvorenie platformy centra cvičných firiem v Turecku. Porotcovia súťaže mladých elektronikov sa poobede venovali téme „Rozbor konštrukcie elektronického výrobku a odborného testu“. Prezentácie na pódiu Auditória prvý deň uzavrel príspevok garanta projektu „fiktívnych firiem“ Radka Maxa z Metropolitnej univerzity Praha.

Druhý deň tvorcovia a organizátori súťaže mladých elektronikov, pán Bahník a Kohút, začali prednáškou „Robotika a robotické súťaže pre žiakov stredných škôl“ .

Nasledoval príspevok Vicky Hädler z  PEN Worldwide, svetového združenia cvičných firiem, v ktorom na záver pozvala účastníkov veľtrhu na ďalšie dve podujatia združenia.

Projekt MULTINA programu Erasmus spoločne predstavili Vicky Hädler z PEN Worldwide a Gabriela Horecká z SCCF. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok a materiálov pre nadnárodné  a medzinárodné cvičné firmy,. Potom  sme usporiadali okrúhly stôl spoločne s učiteľmi a riaditeľmi škôl, v rámci ktorého sa veľmi živo komunikovalo na tri témy: Aké sú kompetencie a zručnosti pre nadnárodné pracovné prostredie?  Ako je možné trénovať kompetencie a zručnosti z O1 v Cvičnej firme/Practice Enterprise? Aký druh nadnárodných vzdelávacích aktivít by sa mohol uskutočniť v rámci Cvičnej firmy/Practice Enterprise? Zaujímavou prezentáciou projektu na tému „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“ podporeného z prostriedkov SlovakAid uzavrela prezentácie  Ivka Uličná z O. Z. HEKIMA.

Záver MVCF Slovensko 2022 patril slávnostnému vyhodnoteniu súťaží a takisto k vyhodnoteniu 10. ročníka súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnilo druhý a zároveň záverečný deň veľtrhu za búrlivého nadšenia víťazov a všetkých prítomných. My za SCCF sme rozdali celkom 29 vecných cien aj s „Viktorkami“ a víťaznými pohármi. Okrem toho tri cvičné firmy ocenilo O. Z. Hekima a tri ceny svojím víťazom venovala aj SEA - Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Celkové vyhodnotenia súťaží cvičných firiem nájdete na web sídle ŠIOV a SCCF.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili.

Partnermi veľtrhu boli Ekonomická univerzita v Bratislave, Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu, O.Z. Hekima, Metropolitní univerzita Praha (MUP), PEN Worldwide a Ministerstvo hospodárstva SR. Zástupcovia partnerov boli v porotách jednotlivých súťaží a veľtrh cvičných firiem podporili aj vecnými cenami, za čo im srdečne ďakujeme.

Všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností mladých ľudí ďakujeme a tešíme sa na 25. ročník MVCF 2023.
 

--->>  FOTOGALÉRIA (slávnostné otvorenie, stánky CF, el.prezentácie, súťaž 90", slávnostné vyhodnotenie)

--->>  VIDEO záznam z podujatia (krátky zostrih z priestorov KIA Slovakia, Vzdelávacie stredisko)

 


<< späť