ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2023 > 17. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2014

17. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave
       24. - 26. novembra 2014 - VYHODNOTENIE

17.MVCF 2014

 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem  a  JUVYR v Aegon aréne NTC v Bratislave

Ako som už v názve uviedla Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem sa tento rok uskutočnil v novom priestore a to v Aegon aréne Národného tenisového centra v Bratislave v dňoch 25. -26. novembra 2014.

Súbežne s veľtrhom sa v Aegon aréne NTC uskutočnil aj 23. ročník výstavy JUVYR, ktorá je zameraná na prezentáciu remeselných zručnosti mladých ľudí.

Hlavným organizačným a odborným garantom podujatí je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Záštitu nad akciou prevzal ešte úradujúci minister školstva SR Peter Pellegrini. 

Cvičná firma podporuje  podnikateľské vzdelávanie, ktoré  je prioritou v rámci Slovenska aj celej Európskej únie. Podujatie aktivizuje mladých ľudí k samostatnosti a umožňuje im osvojiť si prípadne zlepšiť podnikateľské, personálne, odborné a sociálne zručnosti ako je kreativita, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Novembrový Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave je tradičné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú domáce aj zahraničné cvičné firmy zo stredných odborných škôl.

Na 17. Medzinárodnom Veľtrh Cvičných firiem 2014 vystavovalo 71 cvičných firiem, z toho 57 domácich z celého Slovenska a 14 zahraničných z Bulharska, Čiech, Fínska, Rakúska, Rumunska a Talianska.

Veľmi zaujímavým spestrením na veľtrhu a na sprievodnom odbornom seminári cvičných firiem bola aj účasť učiteľov a jedného absolventa CF z Kene.  Teraz je Gift Mtambo asistentom projektového soteICT tímu.  Gift navštevoval strednú školu Marungu, ktorá sa v roku 2012 stala súčasťou projektu soteICT. Pri zakladaní cvičnej firmy na škole prišiel s nápadom vytvoriť virtuálnu banku Mshindi KCB. Popri rozvíjaní podnikateľských zručností svojich zamestnancov prispieva aj k šíreniu finančnej gramotnosti študentov na 9 partnerských školách prostredníctvom seminárov. Cvičná firma je veľkým prínosom pre túto africkú krajinu aj preto, lebo deti potom doma učia svojich rodičov, ako si založiť účet v banke a ako riadiť vlastné financie. Aktivity študentov zaujali skutočnú banku KCB natoľko, že školu už niekoľkokrát navštívili, radili cvičnej firme a prisľúbili ďalšiu spoluprácu. Po skončení školy si Gift najprv nevedel nájsť prácu. Potom mu zavolal jeho bývalý učiteľ Herman s tým, že soteICT tím hľadá asistenta na administráciu cvičných firiem na partnerských školách. Gift neváhal a poslal svoj životopis. Po náročnom procese mu bola táto práca ponúknutá a odvtedy sa stal nenahraditeľnou súčasťou tímu soteICT Nadácie Pontis. Pravidelne navštevuje školy a pomáha študentom aj učiteľom zdokonaľovať ich cvičné firmy a radí študentom, ako uspieť pri hľadaní práce po strednej škole.

Doteraz si študenti s učiteľmi založili 24 cvičných firiem na 10 kenských školách, z ktorých mnohé majú potenciál uspieť aj v reálnom živote. V rámci siete kenských CF majú tieto rôzne predmety podnikania a neprekvapí Vás, že vytvorili vlastnú banku, fotolab, cestovné kancelárie, investičnú spoločnosť, reklamnú agentúru, ale aj CF zaoberajúcu sa módou. Žiaci, študenti majú rovnaké záujmy na celom svete. 

 „Veľtrh cvičných firiem, start-up centrum Neulogy, SPŠ elektrotechnická v Prešove, či obchodné akadémie v Leviciach, Košiciach a v Bratislave. To sú len niektoré z miest, ktoré v týchto dňoch navštívila skupinka učiteľov z Kene. Cieľom študijnej cesty je posilňovanie spolupráce so slovenskými školami v oblasti cvičných firiem a budovanie kapacít kenských učiteľov v projektovom vzdelávaní. Prvýkrát mal tiež príležitosť navštíviť Slovensko aj bývalý študent strednej školy Marungu, ktorý sa teraz venuje mentoringu cvičných firiem na 10 školách v kraji Taita Taveta." Píše vo svojom príspevku Ivka Uličná, sprievodkyňa našich priateľov z Kene.

Súčasťou 17. Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli aj tento rok súťaže cvičných firiem, kde porota z Ekonomickej univerzity  pod vedením Ing. Ľudmily Velichovej, PhD. hodnotila vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo, slogan cvičnej firmy ako aj  elektronické prezentácie CF. Vo všetkých kategóriách sme aj s Vašou pomocou odmenili vecnými cenami celkom 34 cvičných firiem.

Podujatie výrazne podporili partneri z Metra, SPN - Mladé letá, s.r.o., Východoslovenskej energetiky, a.s., SBA, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., KVANT, s.r.o., Microsoft Slovakia, s.r.o. ako aj partneri z Ekonomickej univerzity v Bratislave za čo im srdečne ďakujeme.

Veľkým pozitívom účasti na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem je možnosť komunikácie tvárou v tvár, možnosť prezentácie v cudzom jazyku, ďalej možnosť riešiť rôzne obchodné prípady ako aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov. Okrem toho na veľtrhu vzniká veľa osobných priateľstiev. V neposlednom rade je dôležité aj poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín.

Ing. Gabriela Horecká
Slovenské centrum cvičných firiem

 

Výsledky hlavnej súťaže

Celkové bodové hodnotenie cvičných firiem

Fotogaléria (ZIP):  1.časť  -  2.časť  -  3.časť  -  4.časť


Miesto podujatia

Zoznam vystavovateľov a číslovanie stánkov

Mapa stánkov - pôdorys

Katalóg vystavovateľov

Časový rozpis elektronických prezentácií