ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2023 > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2018

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2018   

Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Na otvorení veľtrhu vystúpil pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Ďalej sa prítomným prihovoril pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a históriu cvičných firiem na Slovensku v rámci jubilea predstavila pani Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Slávnostné otvorenie moderovala Nina Blehová, žiačka 1.A. z Obchodnej akadémie Nevädzova z Bratislavy a Sara Grich, žiačka z Obchodnej akadémia Imricha Karvaša z Bratislavy ho spestrila piesňou.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z Čiech, 1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF).

Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. Práve v  roku stého výročia vzniku Československa SCCF oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. Vzniklo v januári 1998 na detašovanom pracovisku ŠIOV v Bratislave – Petržalke na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej  morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska  a KulturKontaktu.  SCCF reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Veľtrh cvičných firiem sa tradične realizuje v novembri a tento rok netradične v priestoroch známeho „Véčka“ Národného osvetového centra v Bratislave.

Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj niekoľko veľmi zaujímavých seminárov.

Tigran Aleksanyan zo Slovenskej sporiteľne prezentoval „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“ pre začínajúcich podnikateľov.

Výskumná agentúra predstavila nový program v oblasti vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Oliver Šimko porozprával o nových prístupoch v rámci seminára „Zabi draka, poraz algebru - ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie“.

Agentúra SEA predstavila projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Juraj Kováč povedal viac o projekte "Získaj 100 € a otestuj svoj nápad s Rozbehni sa! Academy", ktorý bol  určený pre podnikavých žiakov a proaktívnych učiteľov.

Súčasťou veľtrhu boli už tradične aj súťaže cvičných firiem. Novou bola súťaž o najinovatívnejší nápad. Obidva dni veľtrhu 12 komisií nezávisle na sebe hodnotilo stánky cvičných firiem, komunikáciu, katalógy, logá, slogany a elektronické prezentácie. Predsedníčkou poroty bola Ľudmila Velichová z Katedry pedagogiky EU v Bratislave. V hodnotiacich komisiách pracovali z SCCF Marta Marušincová a Gabriela Horecká a študenti EU v Bratislave. Súťaž o najinovatívnejší nápad hodnotili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

V hodnotiacej komisii elektronických prezentácií boli zastúpení aj Tomáš Mankovický zo Slovak Business Agency v Bratislave a Daniel Ňarjaš z SCCF.

Záver Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018 patril slávnostnému vyhodnoteniu uvedených súťaží. Výsledky súťaží vyhlásila predsedníčka poroty Ľudmila Velichová. Gratulujeme všetkým oceneným cvičným firmám a ich pedagógom ako aj všetkým zúčastneným.

Výsledky hodnotenia súťaží cvičných firiem ako aj všetky umiestnenia nájdete pod článkom, kde už teraz môžete nájsť aj fotogalériu veľtrhu. Vecné ceny získalo tento rok 26 cvičných firiem.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Tento rok veľtrh podporili a ceny do súťaží CF venovali Východoslovenská energetika Holding, a. s.; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Výskumná agentúra a Nórske fondy.

Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou a podporou prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností zúčastnených mladých ľudí.


 

Katalóg vystavovateľov

Program MVCF 2018

 

 

VYHODNOTENIE - výsledky SÚŤAŽÍ a bodové hodnotenie 

 


FOTOGALÉRIA:  (zip)

Otvorenie veľtrhu:  1.časť + 2.časť

Elektronické prezentácie:  1.časť + 2.časť

Semináre:  1.časť + 2.časť

Veľtržné stánky:  1.časť + 2.časť

Vyhlásenie výsledkov:  1.časť + 2.časť + 3.časť + 4.časť