ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2023 > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem a Mladý tvorca 2019 v Nitre   

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 sa po prvý raz uskutočnil v rámci výstavy Mladý tvorca na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 5. – 6. novembra 2019. Sprievodnou akciou výstavy bola aj prezentácia súťaží Skills Slovakia, súťaž mladých elektrotechnikov a konferencia Inovácie v odbornom vzdelávaní.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), menovite Marta Marušincová, Gabriela Horecká a Daniel Ňarjaš.

Ďalšími spoluorganizátormi Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem boli Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2019 sa predstavilo 39 cvičných firiem z celého Slovenska a 11 zo zahraničia a to z Čiech, Maďarska, Slovinska, Talianska, Turecka, Rumunska a Portugalska. Okrem toho veľtrh navštívili aj cvičné firmy z Rakúska a Litvy.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí.

Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj niekoľko veľmi zaujímavých prednášok:

Jana Kardošová z Ministerstva financií Slovenskej republiky mala prednášku na tému Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie.

Miro Siváček predstavil svoju knihu „Dokonalá hra. Manažment podľa princípov“.

Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prezentoval prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“.

Victoria Hädler prezentovala štruktúru a rozhodovacie procesy, projekty a aktivity, sociálne médiá, členské krajiny a iné informácie o EUROPEN-PEN International.

Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha predstavil Metropolitnú banku.

Zástupcovia z Obchodnej akadémie Bolečkova v Nitre a ŠIOVu predstavili Erasmus+ projekt s názvom CLIL in VET ako aj  vytvorené kurikulum cvičnej firmy na medzinárodnom základe.

Súčasťou veľtrhu boli už tradične aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil celkový imidž stánku, najlepší reprezentant/ka, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan, vizitka a absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií súťaží. Elektronické prezentácie s moderáciou mnohé cvičné firmy sprevádzali aj kultúrnym programom. Novinkou boli súťaže kategórie „A“ pred veľtrhom a kategórie „B“ na veľtrhu Novou bola na veľtrhu aj súťaž „99 sekúnd vo výťahu“. 

Súťaže hodnotili tri komisie porotcov. Garantom súťaží bola Ľudmila Velichová z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V porote boli aj naše kolegyne zo zahraničia  a to Dana Alansari z Národného ústavu vzdelávania Centra Fiktívních Firem (NÚV CEFIF) z Prahy a Victoria Hädler z EUROPEN-PEN International z Essenu. Okrem toho boli v komisiách zástupcovia z UniverzityKonštantína filozofa Nitra, z Univerzity Komenského Bratislava, zo Slovak Business Agency (SBA), zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS).

Bodové vyhodnotenie súťaží cvičných firiem ako aj umiestnenia vo všetkých vyhlásených kategóriách a fotogalériu veľtrhu nájdete nižšie.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Ceny do súťaží venovali a veľtrh podporili VSE a.s. - Východoslovenská energetika; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, SPN- Mladé letá, s. r. o., Europass  a KVANT spol. s r. o.

Prístup uvedených firiem nám umožnil uskutočniť toto jedinečné podujatie, kde sa prezentovala kreativita a flexibilita mladých ľudí, čo je práve v tejto dobe veľmi dôležité pre budúcnosť nás všetkých. Ešte raz im všetkým srdečne ďakujeme.

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou a podporou prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností zúčastnených mladých ľudí.

 
Bratislava 14. novembra 2019                                                                           Gabriela Horecká
 

 

Program veľtrhu

Katalóg vystavovateľov

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ

Bodové hodnotenie


FOTOGALÉRIA: (ZIP)

- veľtrh, stánky, elektronické prezentácie:  1.časť  +  2.časť  +  3.časť  +  4.časť  +  5.časť  +  6.časť 

- semináre a súťaž "99 sekúnd vo výťahu"

- vyhlásenie výsledkov:  1.časť  +  2.časť  +  3.časť