ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem Slovensko 2022 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022 sa uskutočnil v dňoch 18. - 19. október 2022. 

Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutočnila v priestoroch Kia Slovakia s. r. o. Vzdelávacie stredisko, Gbeľany - Žilina.

 

 Skončil sa Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

--->>  FOTOGALÉRIA (slávnostné otvorenie, stánky CF, el.prezentácie, súťaž 90", slávnostné vyhodnotenie)

--->>  VIDEO záznam z podujatia (krátky zostrih z priestorov KIA Slovakia, Vzdelávacie stredisko)
 

 SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE VÍŤAZOV s odkazom na súťažné podklady

 CELKOVÉ BODOVÉ VYHODNOTENIE CVIČNÝCH FIRIEM 

 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 90" VO VÝŤAHU 

 ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV MVCF 2022 - KATALÓGcvičné firmy, odkazy na WEB stránku s E-shopom

 

 PROGRAM MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM 2022

 Harmonogram - súťaž 90 sekúnd vo výťahu

 Rozpis elektronických prezentácií  

 

Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) a FG vyhlasujú súťaže cvičných firiem:

Súťažné kategórie MVCF 2022 (podklady do súťaží zasielať elektronicky vopred):

 1. Logo + Slogan, (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
 2. Instagram post, (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
 3. Elektronická prezentácia, (formát PPT, PPTX, v materinskom a anglickom jazyku, dĺžka max. 7 minút)
 4. Webová stránka s e-shopom, (Link - webová stránka s možnosťou zakúpenia produktov CF)
 5. Reklamný šot, (Link - YouTube, krátke video s dĺžkou max. 60 sekúnd)

Súťaže hodnotené počas veľtrhu:

        6. Stánok

        7. 90´ vo výťahu

        8. Finále elektronických prezentácií (účastníkov finále vyberie odborná komisia)

Celkové hodnotenie súťaží MVCF:

       9. Najlepšia cvičná firma (najvyšší počet bodov vo všetkých súťažiach)
 

Podklady do súťaží cvičných firiem zašlite najneskôr do 10. októbra 2022 na mvcfonline@gmail.com 

Upozorňujeme, že nie je povinné zúčastniť sa všetkých súťaží. Účasť v súťažnej kategórii „Najlepšia cvičná firma“ je podmienená získaním bodov zo všetkých súťaží.

Súťaže budú hodnotené odbornou komisiou podľa stanovených kritérií (uvedené nižšie).

V každom hodnotiacom kritériu jednotlivej kategórie môžete získať max 5 bodov (celkom v jednej súťaži max. 25 bodov).

 

Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022.

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem:

Logo a slogan

 • nápaditosť
 • čitateľnosť a prehľadnosť
 • výstižnosť, zapamätateľnosť
 • grafické spracovanie
 • originalita

Instagram post

 • prvý dojem, originalita
 • vzťah k produktu CF
 • grafická a estetická stránka
 • obsah, údaje CF (identifikácia CF na základe loga)
 • pridaná hodnota (prepojenie s témou MVCF)

Elektronická 
prezentácia
 

 • predstavenie firmy a produktov
 • grafická a estetická stránka
 • kvalita podaných informácií (prepojenie s témou MVCF, upútanie pozornosti)
 • obsah, úplnosť kontaktných údajov CF
 • dodržanie rozsahu (max. 20 snímok);
 • živá prezentácia obchodného zástupcu (dodatočné hodnotenie, dodržanie časového limitu 7 minút, prezentácia v materinskom a anglickom jazyku)

Webová stránka s e-shopom alebo s katalógom produktov

 • obsahová stránka ponuky produktov a služieb(elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje...)
 • prehľadnosť
 • funkčnosť (technická úroveň, prepojenia)
 • grafická a estetická úroveň stránky
 • celkový dojem (originalita, kreativita)

 

Reklamný šot

 • originalita, zapamätateľnosť
 • vzťah k produktu CF (prepojenie s témou MVCF)
 • motivácia ku kúpe produktu
 • časový limit (max 60 sekúnd)
 • celkový dojem, grafika, estetika

90 sekúnd vo výťahu

 • informácie o produkte CF
 • vystupovanie reprezentanta/reprezentantky CF
 • komunikačná znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ...)
 • dodržanie časového limitu (max 90 sekúnd)
 • celkový dojem

Stánok

 • povinné údaje
 • originalita, nápaditosť, upútanie pozornosti
 • priblíženie realite
 • atmosféra
 • prepojenie na produkt

 

Za každé kritérium súťaže môže CF získať 5 bodov. To znamená, že môže v súťaži získať maximálne 25 bodov.

Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke www.sccf.sk a mala platné IČO.