ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2023 > 19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2016

19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave
                    10. - 11. novembra 2016


Skončil sa 19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, nech žije 20. ročník

V roku 25. výročia vzniku Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa uskutočnil v poradí už 19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem a 25. ročník výstavy JUVYR spolu s  ďalšími sprievodnými podujatiami v dňoch 10. – 11. novembra 2016 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave na Viedenskej ceste.

Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Peter Plavčan. Podujatie slávnostne otvorili  prestrihnutím pásky ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, vedúci služobného úradu Ministerstva financií SR Albín Kotian a generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Hlavným organizátorom a odborným gestorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania pod vedením pána riaditeľa JUDr. Ing. Michala Bartóka. Podujatie bolo podporované Švajčiarskou konfederáciou a Úradom vlády SR v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre  trh práce, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Celkom sa zapojilo v rámci výstavy JUVYR z projektu 20 SŠ SR a ďalších 23 SŠ, ktoré sú pravidelnými účastníkmi podujatia.  

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je miesto, kde si žiaci cvičných firiem prevažne stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v rámci podnikateľského vzdelávania cestou cvičnej firmy. Na tohtoročnom veľtrhu sa predstavilo 65 cvičných firiem a z toho 11 zo zahraničia – 4 z Rakúska, 4 z Rumunska a 3 z Čiech. Veľtrh svojou účasťou podporili aj študenti zo Slovinska a takisto niekoľko „autobusov“ študentov z Rakúska a samozrejme aj zo Slovenska, ktorí prišli aj podporiť svojich spolužiakov v rámci súťaže „E-prezentácia cvičnej firmy“.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Uvedené kompetencie sú veľmi dôležité práve teraz, keď aj Európska komisia zverejnila, že „až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce“.  Tieto vysoké čísla sú dôvodom, prečo Európska komisia vyzýva členské štáty a zainteresované krajiny, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich význam pre trh práce.
Na podporu týchto cieľov prijala 10. júna 2016 „Nový program v oblasti zručností pre Európu“ (New Skills Agenda for Europe).

Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli, tak ako aj po minulé roky,  súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil imidž stánku, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo, najlepší reprezentant/ka, absolútny víťaz CF a vyhodnotil sa aj 5. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyhlásilo 5. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ v novembri 2015. Víťazi súťaže z prvého (SOŠ podnikania Žilina) a druhého miesta (OA Detva) prezentovali svoje víťazné projekty na seminári „Podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť cestou CF“ v Expo klube v prvý deň veľtrhu 10. novembra 2016 a boli vyhodnotení na 19. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem.

Na uvedenom seminári sa predstavili aj piati učitelia z Kene, ktorí nám prezentovali v akom štádiu sú CF v Keni, informovali nás o otvorení centrály cvičných firiem a o svojich plánoch. Ich účasť nebola náhodná: SCCF mentoruje Keňu už od roku 2012, lektoruje učiteľov CF a takisto slovenskí učitelia pomáhali zakladať CF priamo v Keni.

Víťazi súťaží dostávajú vecné dary a absolútny víťaz  aj možnosť zúčastniť sa a reprezentovať Slovensko na veľtrhu v zahraničí. Vecné ceny do súťaží CF venovali tento rok Východoslovenská energetika Holding, a. s.; SPN – Mladé letá, s. r. o., IBM International Services Centre s.r.o.; dm drogérie a Microsoft Bratislava. Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.

Verím, že ste tiež svojou účasťou poctili 19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem a už sa spolu s nami tešíte na 20. ročník.

Bratislava 15. 11. 2016                                                                        Gabriela Horecká

 

 VYHODNOTENIE:

 Celkové bodové hodnotenie - 19. MVCF

 Výsledky súťaží cvičných firiem

 Skončil sa 19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, nech žije 20. ročník (PDF verzia)

 

Záväzná prihláška

Všeobecné výstavné podmienky

Pozvánka pre riaditeľov

Súťažné kritéria

Technicko- bezpečnostné pokyny Incheby