ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Vzdelávanie pedagogických zamestnancov > Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie September 2013

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie: „Slovenské centrum cvičných firiem ONLINE - Nové trendy podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem“

Termín:  18. - 19. september 2013  od 8.30 – 15.00 hod.         

Miesto: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava


Prezentácie:

Slovenské centrum cvičných firiem – Ing. Horecká
Živnostenský register SCCF a on-line služby  – Mgr. Marušincová
Obchodný register SCCF a on-line služby – Mgr. Marušincová
Centrobanka pri SCCF v rámci on-line služieb – Ing. Ňarjaš 
Veľtrh cvičných firiem – Mgr. Marušincová
Tvorba podnikateľského zámeru,  SCCF a EUROPEN PEN International – Ing. Horecká  
Didaktika cvičnej firmy (nové trendy) – Ing. Velichová, PhD.
Finančný plán ako súčasť podnikateľského zámeru – Ing. Velichová, PhD.
Prezentačné zručnosti a  – Ing. Pasiar
Prezentácia podnikateľského zámeru – Ing. Pasiar 
Cvičná firma v praxi – Ing. Horecká
 
Ilustračná fotografia