ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Vzdelávanie pedagogických zamestnancov > Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie Október 2014

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie: „Cvičná firma a SCCF - Nové trendy podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem“

ELEKTRONICKÉ PREZENTÁCIE K AKV:

      

27. október 2014  - Pondelok
 
08.30 – Informácie o AKV, záverečných prezentáciách. Cvičná firma a SCCF – Ing. Horecká
09.25 – Úlohy Slovenského centra cvičných firiem  (SCCF)– Ing. Gabriela Horecká
10.10 – Živnostenský a obchodný register všeobecne  – Mgr. Marta Marušincová
10.55 – On-line registrácie v ŽR a OR  – Mgr. Marta Marušincová
12.00 – Obedná prestávka
 
12.30 – Centrobanka pri SCCF v rámci on-line služieb – Ing. Daniel Ňarjaš 
13.15 – Služby SCCF on-line – Ing. Daniel Ňarjaš
13.55 – Veľtrh cvičných firiem z pohľadu organizátora– Mgr. Marta Marušincová
14.30 – SCCF a svetové združenie EUROPEN PEN International – Ing. Gabriela Horecká  
15.30 – Záver a zhodnotenie 1. dňa seminára  – Ing. Gabriela Horecká 
 
 
28. október  2014 - Utorok
 
08.30 – Prezentačné zručnosti – Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
09.20 – Prezentácia v cvičnej firme – Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
10.15 – Marketing cvičnej firmy  – Ing. Gabriela Horecká
11.05 – Podnikateľské príležitosti a podnikateľské zámery v CF 1.– Ing.  Velichová, PhD. 
12.00 – Obedná prestávka
 
12.30 – Podnikateľské príležitosti a podnikateľské zámery v CF 2.– Ing.  Velichová, PhD. 
13.30 – Príklady spolupráce cvičných a reálnych firiem  – Ing. Horecká
15.00 – Záverečné prezentácie  na tému „Zakladáme novú cvičnú firmu“