ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Zborník diskusného fóra "Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“ 

                                                           

 

Program

Termín: 23. septembra 2022

Miesto: Vedecký park UK, Ilkovičova 8 v Bratislave
 

08: 30– 09:00

REGISTRÁCIA

09:00 – 09:20

Finančné vzdelávanie dospelých (so zameraním na osobitne zraniteľné skupiny spotrebiteľov)

Mgr. Roman Fusek

riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

09:20 – 09:40

FinQ program ako inovatívna forma vzdelávania pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie

Štefan Máj

predseda správnej rady FinQ Centra, n.o. a predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne

09:40 – 9:55

Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike

Mgr. Katarína Dumanová

Terézia Slováková

Odbor prevencie korupcie, Úrad vlády SR

9:55 – 10:15

Ako na finančnú gramotnosť prostredníctvom projektov Erasmus+

Mgr. Alexandra Junášková

Národná agentúra Erasmus+

10:15 – 10:25

Rozvojové projekty na podporu vzdelávania PZ v oblasti finančnej gramotnosti

Ing. Gabriela Horecká

Odbor FG, SCCF a podpory smerovania mládeže, ŠIOV

10:25 – 10:35

Finančná gramotnosť dospelých ako jedna zo základných zručností potrebných pre život (pohľad celoživotného vzdelávania)

Ing. Ildikó Pathóová

Odbor celoživotného vzdelávania,

MŠVVaŠ SR

10:35 – 10:50

Ochrana finančných záujmov Európskej únie a boj proti podvodom

Ing. Tatiana Prievalská Bartošová

Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR

10:50 – 11:10

Finančná gramotnosť v ČR

Ing. Lukáš Hula

Ing. Vladimíra Zezulková

Národný pedagogický inštitút ČR

11:10 – 11:30

Súťaž finančná gramotnosť – motivácia budúcej generácie

Mgr. Marta Gellová

predsedníčka rady

EFPA - Európska asociácia finančného plánovania ČR

PRESTÁVKA

12:00 – 14:00

Okrúhly stôl – Rozvoj finančnej gramotnosti dospelých v SR

 

Úsek celoživotného vzdelávania, ŠIOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                     ISBN 978-80-89247-83-7