ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Zborník diskusného fóra "Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“ 

                                                           

 

Príspevky

Finančné vzdelávanie dospelých (so zameraním na osobitne zraniteľné skupiny spotrebiteľov)
Roman Fusek
Národná banka Slovenska


FinQ program ako inovatívna forma vzdelávania pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie
Štefan Máj
predseda správnej rady FinQ Centra, n.o. a predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne


Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike
Katarína Dumanová
Terézia Slováková
Odbor prevencie korupcie, Úrad vlády SR
 

Ako na finančnú gramotnosť prostredníctvom projektov Erasmus+
Alexandra Junášková
Národná agentúra Erasmus+
 

Rozvojové projekty na podporu vzdelávania PZ v oblasti finančnej gramotnosti
Gabriela Horecká
Odbor FG, SCCF a podpory smerovania mládeže, ŠIOV


Finančná gramotnosť dospelých ako jedna zo základných zručností potrebných pre život (pohľad celoživotného vzdelávania)
Ildikó Pathóová
Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR
 

Ochrana finančných záujmov Európskej únie a boj proti podvodom
Tatiana Prievalská Bartošová
Národný úrad pre OLAF, Úrad vlády SR


Finančná gramotnosť v ČR
Lukáš Hula
Vladimíra Zezulková
Národný pedagogický inštitút ČR


Súťaž finančná gramotnosť – motivácia budúcej generácie
Marta Gellová
predsedníčka rady EFPA - Európska asociácia finančného plánovania ČR

 

ISBN 978-80-89247-83-7