ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > PROJEKTY > CLIL IN VET

Projekt CLIL in VET 

CLIL in VET - 2018-1-SK01-KA202-046321  
Termín realizácie: 03. 12. 2018 – 02. 08. 2021
  

Projekt "CLIL in VET". Cieľom je tvorba internacionálneho kurikula pre vzdelávanie v prostredí školskej cvičnej firmy využitím metodiky CLIL (Content and Language Integrated Learning). Realizáciu projektu dopĺňajú spoločné zahraničné vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov zo zapojených krajín, čím sa vytvára vhodný priestor na praktické aplikovanie metodiky CLIL v cudzojazyčnom prostredí.    

Bližšie informácie sú k dispozícii na projektovej webovej stránke projektu: www.clilinvet.com