ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > PROJEKTY > MESU

Projekt MESU 

MESU - 2020-1-TR01-KA202-093481 
Termín realizácie: 31. 12. 2020 – 30. 12. 2022
  

Projekt "MESU" je medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+. Je zameraný na vytvorenie špecializovaných webových aplikácií na online komunikáciu cvičných firiem v rámci simulácie reálneho firemného života s možnosťou sieťovania v tureckom školskom prostredí a v krajinách partnerov. Štátny inštitút odborného vzdelávania je v projektových procesoch v úlohe tútora, nakoľko má s danou oblasťou dlhoročné skúsenosti v rámci Slovenského centra cvičných firiem. Tureckým partnerom poskytuje taktiež odborný feedback pri tvorbe webových aplikácií. Významnou súčasťou projektových činností sú aj školiace vzdelávacie aktivity s účasťou pedagógov a žiakov stredných škôl v zahraničí, ktoré sa uskutočnia v Turecku a v Slovenskej republike. 

Bližšie informácie sú k dispozícii na projektovej webovej stránke projektu: www.mesu.org.tr