ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > PROJEKTY > Pošlime klastre do školy

Projekt "Pošlime klastre do školy" 

 

Nadácia MH SR pod číslom 015/2023  
Termín realizácie: 01. 05. 2023 – 31. 01. 2024
Realizátor: SEA - agentúra pre vzdelávanie a vedu v partnerstve so ŠIOV
  

Projekt „Pošlime klastre do školy“ s finančnou podporou Nadácie MH SR pod číslom 015/2023 na základe výzvy „Podpora modernizácie a internacionalizácie slovenských podnikov a klastrov“ pre rok 2023 realizuje SEA - agentúra pre vzdelávanie a vedu v partnerstve so ŠIOV.

Ciele projektu:

• Podpora modernizácie podnikateľského prostredia prostredníctvom inovatívnych návrhov predkladaných žiakmi stredných škôl

• Podpora vzťahu žiakov stredných škôl k podnikaniu alebo k inovatívnemu prístupu zveľadenia svojho regiónu/ mesta

• Realizácia informačno – vzdelávacích aktivít pre žiakov stredných škôl, prepojených s praxou, prostredníctvom klastrov, podnikov, regiónu, mesta
 

E-príručka - pošlime KLASTRE do školy
 

Internetová stránka projektu: https://klastre.avv.sk