ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Zborník konferencie Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

                                                           


Program     

Konferencia "Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku" sa uskutočnila online 15. júna 2021 prostredníctvom MS Teams a YouTube.

Organizátorom konferencie bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s technickou podporou Centra Vedecko-Technických informácií SR-ŠVS BB.    

Organizačný výbor konferencie:                                               Recenzenti:
Gabriela Horecká                                                                          Marta Marušincová
Martin Gymerský                                                                           Daniel Ňarjaš 

Cieľom konferencie bolo zamyslieť sa nad finančnou gramotnosťou, ktorá  je veľmi dôležitá pre všetkých občanov od kolísky až po hrob, ako aj  jej smerovaním na Slovensku.

Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala najmä aktuálna situácia spoločnosti. Táto oblasť bola ako jedna z voliteľných zaradená aj do štúdie PISA v rámci cyklov PISA 2012, PISA 2015 a PISA 2018.
 

Záver konferencie patril panelovej diskusii na témy:

  • Akú úroveň finančnej gramotnosti majú Slováci? Je skutočne tak nízka?
  • Aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti? 
  • Kto by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania okrem vzdelávacích inštitúcií? 
  • Aké výhody so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov?

                                                  

Lektor

Názov príspevku

Zamestnávateľ, pozícia

Marianna Onderková

Nosné stĺpy finančnej gramotnosti

Odbor stredných škôl MŠVVaŠ SR

Roman Fusek

5peňazí – nová slovenská značka finančného vzdelávania pre všetkých

Národná banka Slovenska,

Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov

 

Ivica Chačaturianová,

Ivana Tesarovičová,

 

Finančná gramotnosť s OVB ALLFINANZ Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s.;
Prokuristka a riaditeľka

a Projektová manažérka CSR

odboru vzdelávania

Darina De Jaegher

Výsledky priebežného pilotného overovania programu FinQ

Nadácia SĽSP,

Externá expertka Rady Európy, autorka a hlavná expertka programu FinQ

Ivana Studená,

Ľubica Gállová

Finančná gramotnosť ako súčasť základných zručností

SAV;

Centrum spoločenských a psychologických vied;

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania

Jozefína Žáková

Dôležitosť finančnej gramotnosti pre finančný sektor

Predsedníčka Sektorovej rady BFSP

Monika Drinková

EPALE ako nástroj na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania/ EPALE - odborný zamestnanec pre európske politiky

Peter Kalčevský

Praktická finančná gramotnosť pre základné a stredné školy

JA Slovensko, n.o.

Programový riaditeľ

Gabriela Horecká

Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Moderátor Michal Hrnčiar

Panelová diskusia

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Úsek produktivity a zamestnanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ISBN 978-80-89247-77-6