ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Zborník konferencie Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

                                                           

 

Prezentácie online konferencie
 

Nosné stĺpy finančnej gramotnosti
Marianna Onderková
Odbor stredných škôl MŠVVaŠ SR 
         

5peňazí – nová slovenská značka finančného vzdelávania pre všetkých 
Roman Fusek
Národná banka Slovenska; Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov


Finančná gramotnosť s OVB Allfinanz Slovensko
Ivica Chačaturianová, Prokuristka a riaditeľka CSR odboru vzdelávania
Ivana Tesarovičová, Projektová manažérka CSR odboru vzdelávania
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
  

Výsledky priebežného pilotného overovania programu FinQ
Darina De Jaegher
Nadácia SĽSP; Externá expertka Rady Európy, autorka a hlavná expertka programu FinQ
 

Finančná gramotnosť a základné zručností
Finančná gramotnosť ako súčasť základných zručností
Ivana Studená, SAV; Centrum spoločenských a psychologických vied
Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania; Námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania


Dôležitosť finančnej gramotnosti pre finančný sektor
Jozefína Žáková
Predsedníčka Sektorovej rady BFSP


EPALE ako nástroj na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti dospelých
Monika Drinková
Štátny inštitút odborného vzdelávania; EPALE, odborný zamestnanec pre európske politiky


Praktická finančná gramotnosť pre základné a stredné školy
Peter Kalčevský
JA Slovensko, n.o.; Programový riaditeľ 


Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?
Gabriela Horecká
Štátny inštitút odborného vzdelávania; Vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže


Moderátor Michal Hrnčiar
TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Úsek produktivity a zamestnanosti

ISBN 978-80-89247-77-6