ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Zborník konferencie Quo Vadis finančná gramotnosť 

                                                           

 

Záver

Konferencia „Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku“ bola úspechom a prínosom v oblasti vzdelávania finančnej gramotnosti. Bola určená predovšetkým učiteľom stredných škôl a gymnázií ako aj učiteľom občianskej náuky, dejepisu a matematiky na základných školách. 

Príspevky hostí boli zamerané na kroky, ktoré jednotlivé organizácie podnikajú pre zlepšenie stavu finančnej gramotnosti na Slovensku. Viaceré príspevky predstavovali konkrétne projekty a riešenia. Napríklad, Nadácia SLSP predstavila efektívne metódy vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry žiakov. Zaoberajú sa aj rozvojom systémového myslenia, argumentácie a správnym rozhodovaním sa. Ambíciou Národnej banky Slovenska je ponúkať a podporovať kvalitné vzdelávacie programy pre všetky cieľové skupiny od širokej verejnosti, cez žiakov a študentov až k osobitne zraniteľným skupinám ako sú napríklad seniori alebo hendikepovaní ľudia a zamerať sa na osobitosť ich potrieb v oblasti finančnej gramotnosti.  

Finančná gramotnosť je problematika celoživotného vzdelávania. JA Slovensko predstavili programy určené širšej skupine ľudí. Ich krédom je, že ukončením formálneho vzdelávania v škole by toto vzdelávanie skončiť nemalo. Je potrebné ho rozvíjať po celý náš život a bez ohľadu na našu aktuálnu finančnú situáciu.

Problém, prečo sa na Slovensku úroveň finančnej gramotnosti zvyšuje veľmi pomaly, vyplynul z podpory zo strany štátu, ktorý by mal byť prvoradým riešiteľom.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sa problematika finančnej gramotnosti riešila aj vo vládnom programe. Ich snahou je urobiť všetko preto, aby pripravovaná Rada pre finančnú gramotnosť  mala také  postavenie, ktoré by jej umožňovalo priamo vstupovať do legislatívneho procesu. Iným variantom je, aby táto rada, (resp. iný špeciálny orgán na to určený) mal právomoc posudzovať, či novoprijatý predpis nemá devastujúce účinky na finančné správanie ľudí a teda oslabovanie ich vôle zvyšovať si svoju finančnú gramotnosť.

Zo všetkých predstavovaných štatistík a analýz vyplynulo, že úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je nízka. Úlohou všetkých zainteresovaných je neustále sa snažiť, vylepšovať a ponúkať nové metódy vzdelávania a napredovať aj keď malými krokmi, ale postupne k lepším výsledkom. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

ISBN 978-80-89247-77-6