ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2023 > Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2020

Medzinárodný Online Veľtrh Cvičných Firiem, 10.-12.novembra 2020 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020 na Slovensku ako aj všetky sprievodné podujatia sa uskutočnia ONLINE.
 

       Prvý Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

         VYHODNOTENIE SÚŤAŽE CVIČNÝCH FIRIEM MVCF ONLINE 

         PREZENTÁCIA VÍŤAZOV VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÍ
 

       Článok z Metropolitnej univerzity v Prahe - čo o nás napísaliPROGRAM MEDZINÁRODNÉHO ONLINE VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM

KATALÓG CF s linkami na web stránky, e-shopy a e-maily

AKO OBCHODOVAŤ ONLINE
 

Rámcový program:

Organizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Partneri: Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave), CVTI SR-ŠVS BB, Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), Centrum fiktivních firem (CEFIF) Praha, Metropolitní univerzita Praha (MUP), Obchodná akadémia (OA) Nevädzová, Bratislava

Metodický a odborný gestor: Odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem, Národohospodárska fakulta - Katedra pedagogiky (EU v BA)
 

10. novembra 2020

09:00 – 14:00  Online obchodovanie cvičných  firiem (nákup, predaj, úhrada cez internetbanking)


11. novembra 2020

09:00 – 14:00  Online obchodovanie cvičných  firiem (nákup, predaj, úhrada cez internetbanking)

LINK na záznam  YouTube  od 13:00 do 16:00

13:00 – 13:15  Ing. Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV - Otvorenie Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem 2020

13:15 – 16:00  Naživo 7 najlepších e-prezentácií prihlásených do Online súťaže CF 2020 v kategórii Elektronická prezentácia


12. novembra 2020

09:00 – 12:00  Online obchodovanie cvičných firiem (nákup, predaj, úhrada cez internetbanking)

LINK na záznam  YouTube  od 12:30 do 16:00

12:30 – 13:00  Vyhodnotenie online súťaží cvičných firiem v kategórii Logo, Slogan, Katalóg, Vizitka, Elektronická prezentácia, Web stránka s e-shopom, Videoreklama-šot

13:05 – 13:20  Ing. Ján Solík, PhD., prezident Združenia podnikateľov Slovenska - Pár slov k súťaži Najlepší podnikateľský zámer

13:25 – 13:45  Ing. Ladislav Smoroň, Združenie mladých podnikateľov Slovenska - Ako pripraviť kvalitný podnikateľský zámer

13:50 – 14:10  Mgr. Danka Chválová, manažér Akceleračného programu SBA, Mgr. Pavol Jelemenský, odborný asistent Akceleračného programu SBA - Podpora budúcich podnikateľov

14:15 – 14:35  Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., vedúci katedry medzinárodného obchodu Metropolitnej univerzity Praha - Podnikavosť a jej podpora vo vzdelávacích programoch katedry medzinárodného obchodu Metropolitní univerzity Praha

14:40 – 15:00  doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD., Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave - Objavovanie podnikateľských príležitostí

15:05 – 15:25  Ing. Lukáš Hula, Národný pedagogický inštitút ČR, CEFIF - Ekonomické vzdelávanie v Českej republike

15:30 – 16:00  Ing. Gabriela Horecká, vedúca odboru Finančnej gramotnosti a SCCF - Diskusia a záver konferencie
 

Veríme, že sa nám spoločnými silami podujatie vydarí a tešíme sa na spoluprácu.


ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH CVIČNÝCH FIRIEM

POZVÁNKA na Online MVCF 2020

Online SÚŤAŽE MVCF 2020

PRIHLÁŠKA na Online MVCF 2020