ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 4. ročník súťže o najlepší podnikateľský zámer

Vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

15.06.2015
Blíži sa koniec školského roka, ktorý chceme dôstojne ukončiť aj vyhodnotením hore uvedenej súťaže. Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásili 7. augusta 2014 štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Štyri  najlepšie podnikateľské zámery podľa celkového poradia získaných bodov od odbornej hodnotiacej komisie postúpili do finále. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia na základe doplnených podnikateľských zámerov takto:

Záchranné centrum Sofia

 

SOŠP, Sasinkova 45, Žilina

 

189 bodov

 

 

  1. miesto

SolGard

OA Dušana Metoda Janotu Čadca

184 bodov

 

  1. miesto

M- Jewels

OA Dušana Metoda Janotu Čadca

 

168 bodov

 

 

  1. miesto

Lacné potraviny

SOŠ Spišská Nová Ves

168 bodov

 

Spoznaj svet s SS World

SOŠ Komárno

132 bodov

 

 

Botel Bocatius

OA Bocatiova Košice

123 bodov

 

Funny Life Catering

SOŠHSaO Nové Zámky

110 bodov

 

Protect Yourself

OA Nevädzova Bratislava

107 bodov

 

Melody music shop

SOŠHSaO Nové Zámky

78 bodov

 

Cvičné firmy v súlade s podmienkami súťaže poslali podnikateľské zámery do 15. 11. 2014 na e-mailovú adresu SCCF.

 

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, nové kritérium – napísať  stručne podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Podmienky súťaže:

–      Podnikateľský zámer mal byť napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný podnikateľský zámer mal obsahovať základné časti potrebné na jeho odborné posúdenie vrátane finančného plánu. Stručné zhrnutie projektu na jednu stranu A4 napísať aj v anglickom jazyku.

Víťazom ale aj zúčastneným srdečne gratulujeme.

 

Semifinále 4. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Vyhodnotenie


Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásili 7. augusta 2014 štvrtý ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. 
 
Cvičné firmy v súlade s podmienkami súťaže poslali podnikateľské zámery do 15. 11. 2014 na e-mailovú adresu SCCF. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy). Vítané boli trojčlenné tímy.
 
Štyri najlepšie podnikateľské zámery podľa celkového poradia získaných bodov od odbornej hodnotiacej komisie (viď. Tabuľka) postúpili do fináleO konečnom poradí finalistov rozhodne špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency. 
 

 M- Jewels

 OA Dušana Metoda  Janotu Čadca

168 bodov

 

 SolGard

 OA Dušana Metoda  Janotu Čadca

168 bodov

 

 Záchranné  centrum  Sofia

 SOŠ Žilina

168 bodov

 Lacné potraviny

 SOŠ Spišská Nová  Ves

168 bodov

 Spoznaj svet s SS  World

 SOŠ Komárno

132 bodov

 

 Botel Bocatius

 OA Bocatiova Košice

123 bodov

 Funny Life  Catering

 SOŠHSaO Nové  Zámky

110 bodov

 Protect Yourself

 OA Nevädzova  Bratislava

107 bodov

 Melody music  shop

 SOŠHSaO Nové  Zámky

78 bodov

 

Kritériá hodnotenia:
originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, nové kritérium – napísať  stručne podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu A4.
 
Podmienky súťaže:
  • Podnikateľský zámer mal byť napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný podnikateľský zámer mal obsahovať základné časti potrebné na jeho odborné posúdenie vrátane finančného plánu. Stručné zhrnutie projektu na jednu stranu A4 napísať aj v anglickom jazyku.
  • Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  • Podnikateľský zámer sa posielal elektronicky na adresu gabriela.horecka@sccf.sk a v predmete správy sa uvádzalo „Najlepší podnikateľský zámer“ alebo poštou na adresu Štátny inštitút odborného vzdelávania, SCCF, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 37.
     

Ing. Gabriela Horecká
Slovenské centrum cvičných firiem