ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 6. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer

Súťaže o najlepší podnikateľský zámer šk. rok 2016/ 2017 - 6. ročník

Finále 6. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 2. februára 2017 šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Zamestnanci cvičných firiem poslali svoje podnikateľské zámery na e-mailovú adresu SCCF do 15. mája 2017. Podmienkou bolo, aby súťažné zámery neboli totožné s podnikateľským zámerom cvičnej firmy. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem alebo maximálne trojčlenné autorské tímy.
Do semifinále súťaže postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených.

Finále sa uskutočnilo druhý deň 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v priestoroch Spoločenského pavilóna Triedy SNP v Košiciach, kde autori osobne prezentovali najlepšie tri podnikateľské zámery.

O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia SCCF za účasti zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave  a Slovak Business Agency.
 

Finále 6. ročníka súťaže Najlepších podnikateľských zámerov

Obchodné meno + autor

poradie

Kristína Knotková, Karin Sillová

Makovička, s.r.o., OA Nevädzová 3, Bratislava

 

1.     miesto

 

Adela Matejová

Tanečník s.r.o., OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

2.     miesto

Natália Nociarová, Vladimíra Strapková

TIK Poľana, s.r.o., SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

3.     miesto

 

Záverečné vyhodnotenie víťazov súťaže bolo vyhlásené 20. októbra 2017 v rámci vyhodnotenia všetkých súťaží 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Spoločenskom  pavilóne Triedy SNP  v Košiciach.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

 

 

Semifinále 6. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 2. februára 2017 šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Zamestnanci cvičných firiem poslali podnikateľské zámery v súlade s podmienkami súťaže do 15. mája 2017 na e-mailovú adresu SCCF. Podmienkou bolo, aby súťažné zámery neboli totožné s podnikateľským zámerom cvičnej firmy. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodne špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency.

 Hodnotenie podnikateľských zámerov školský rok 2016/2017

 Obchodné meno, škola

                Body celkom

 Penzión Sára, s.r.o.
 SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

151

 TIK Volcano Poľana, s.r.o.
 SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

140

 Tanečník s.r.o.
 OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

151

 Makovička, s.r.o.
 OA Nevädzová 3, Bratislava

151

Hodnotenie každej kategórie od 1 – 5 bodov. Podnikateľský zámer môže získať od jedného porotca najviac 10 x 5 = 50 bodov.

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, stručný popis podnikateľského zámeru v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Záverečné vyhodnotenie víťazov súťaže bude vyhlásené na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.
 

 

Vyhlásenie šiesteho ročníka súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

 „Zamestnanci“ cvičnej firmy môžu poslať do 15. 05. 2017 vlastné podnikateľské zámery, ktoré nebudú totožné s jej predmetom podnikania.

Desať najzaujímavejších posunieme do 30. júna 2017 do užšieho výberu. Záverečné vyhodnotenie víťazov súťaže bude vyhlásené na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.

Kritériá hodnotenia súťažných podnikateľských zámerov sú originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť PZ, stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti cvičných firiem jednotlivo alebo autorské maximálne trojčlenné tímy (meno, priezvisko študenta, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).

Podnikateľský zámer musí byť napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný podnikateľský zámer bude obsahovať základné parametre potrebné na jeho odborné posúdenie vrátane finančného plánu.

Práca bude vo formáte *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“

Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk