ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 9. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer

9. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

 

Vyhodnotenie 9.  ročníka súťaže NAJ podnikateľských zámerov žiakov CF šk. rok 2020/2021

Kritériá pripravila: doc. Ing. Ľudmila Velichová PhD.

 VYHODNOTENIE VO FORMÁTE PDF

Obchodné

Meno a adresa školy

Body celkom

Poradie

 

Zdieľané zelené Podpoľanie Re-Use centrum. OA, Štúrova, Detva

205

1.

 

 

 

Spoločensky zodpovedné podnikanie. OA, Štúrova, Detva

131

x

 

Burnyeat, inovatívne jedlé sviečky.

OA DM Janotu, Čadca

180

5.

 

Sysaturn, inovatívny multitool.

OA DM Janotu, Čadca

172

6.

 

Yummyeasy, inovatívne maslo.

OA DM Janotu, Čadca

163

8.

 

ART & ME, OA Daxnerova,

Vranov n./Topľou

187

4.

 

 

 

PROVANCE, OA Daxnerova,

Vranov n./Topľou

196

2.

 

 

 

Milky Way

OA, Ak. Hronca, Rožňava

 

190

3.

 

Deli Truck

OA Radlinského, Dolný Kubín

143

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie každej kategórie od 1 – 5 bodov.

Podnikateľský zámer môže získať najviac 10 x 5 = 50 bodov

 

Vyhodnotenie  9. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil v máji 2021 deviaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem.

Súťažné podklady posielali cvičné firmy na sccf@siov.sk  do 30. septembra 2021.

Porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha hodnotili podnikateľské zámery na základe nasledujúcich kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu.

Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov). Záverečné vyhlásenie víťazov súťaže bolo 16. novembra 2021 na druhom dni Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2021.