ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 8. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer

8. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Ôsmy ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 10. decembra 2019.

Žiaci cvičných firiem mohli poslať podnikateľské zámery, ktoré nie sú totožné s ich predmetom podnikania do 15. júla 2020.  Termín sme pre zatvorenie škôl pre pandémiu COVID-19 posúvali. Aj napriek tomu si myslíme, že súťažné podnikateľské zámery boli veľmi zaujímavé.

Odborná porota hodnotila  originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúru PZ,  opis produktu, analýzu trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýzu, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku.

Do súťaže sa presne podľa pokynov prihlásili žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy.

Bodové vyhodnotenie súťaže:

Obchodné meno

Body celkom

miesto

AMBITKID, OA, DM Janotu ČADCA

122

7.

ART ALIVE, OA, DM Janotu ČADCA

146

2.

PANTRY, OA, DM Janotu ČADCA

146

2.

PERFACETION, OA DM Janotu, Čadca

133

4.

RECYCLERS, OA DM Janotu, Čadca

121

8.

REVOLFUD, OA DM Janotu, Čadca

128

5.

TOOTHCLEANR, OA DM Janotu, Čadca

133

4.

S&A; SOŠ ekonomická,

Stojan 1, Spišská Nová Ves

134

3.

Ovocné kvetinárstvo, SOŠ ekonomická

Stojan 1, Spišská Nová Ves

134

3.

A Cup Of Nature, OA Watsonova 61, Košice

114

10.

Sociálny podnik

OA Štúrova 848, DETVA

134

3.

Môj StartPoint

OA Štúrova 848, DETVA

154

1.

Babičkina polievočka s.r.o.

OA Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

120

9.

ARTiMOX, s.r.o.

OA Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

123

6.


Slávnostné vyhlásenie víťazov 8. ročníka súťaže bolo na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem dňa 12. novembra 2020.

V Bratislave 12. októbra 2020                                                                                                              Slovenské centrum cvičných firiem

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú ôsmy ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Obsah a termíny súťaže:
–   Žiaci cvičnej firmy môžu poslať podnikateľské zámery, ktoré by nemali byť totožné s jej predmetom podnikania do 15. júna 2020.
–   Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do 30. septembra 2020 do užšieho výberu.

Kritériá hodnotenia:
originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu

Podmienky súťaže:
–    Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy  (uviesť mená autora/autorov).
–   Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát „dokument MS Word“, písmo „Times New Roman“, veľkosť písma „12“, riadkovanie „1,5“.
–   Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“ za školský rok 2019/2020

Vyhodnotenie súťaže:
–  Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou 
–  Záverečné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2020.

 

V Bratislave 10. decembra 2019         

                                                                                                                                           Slovenské centrum cvičných firiem