ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 7. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer

7. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

Vyhodnotenie:

Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), špecializované pracovisko ŠIOV, spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 7. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ dňa 10. mája 2018.

 Do hodnotenia boli zaradené podnikateľské zámery, ktoré žiaci cvičných firiem poslali emailom na sccf@siov.sk  do 15. septembra 2018.

Desať najzaujímavejších podnikateľských zámerov sme posunuli do užšieho výberu. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem a to maximálne trojčlenné autorské tímy (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy). Projekty hodnotili zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a SCCF.

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia aj za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

 

7. ročník súťaže Naj podnikateľský zámer

školský rok 2018/2019

 

Obchodné meno

Body celkom

Umiestnenie

Ekofarma pod Poľanou

SŠ OA Štúrova 848, Detva

200

1.

MARVELOUS WORLD

Radlinského 1725/55

Dolný Kubín

168

6.

Folklorist

Radlinského 1725/55

 Dolný Kubín

164

7.

Beilly

OA DM Janotu, Čadca

194

2.

IX - Plor

OA DM Janotu, Čadca

181

4.

Jewelsmell

 OA DM Janotu, Čadca

164

7.

Cookinery

OA DM Janotu, Čadca

182

3.

B-care,

OA DM Janotu, Čadca

179

5.

P.S.

SOŠ IT, Tajovského 30

Banská Bystrica

134

8.

Hlásna Trúba

Kysucká 14, Senec

182

3.

 

Hodnotilo celkom 5 porotcov. V každej kategórii mohli získať podnikateľské zámery od 1 – 5 bodov. Maximálny počet získaných bodov bol 250.  

Hodnotili sa kritériá: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, stručný popis podnikateľského zámeru v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Záverečné vyhodnotenie a ocenenie víťazov bude na regionálnom veľtrhu cvičných firiem 3. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.

 

V Bratislave 17. januára 2019                                                                          Slovenské centrum cvičných firiem