ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Súťaž o najlepší podnikateľský zámer > 5. ročník súťaže o najlepší podnikateľský zámer

 

Finále 5. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásili 26. novembra 2015 piaty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Cvičné firmy v súlade s podmienkami súťaže poslali podnikateľské zámery do 15. marca 2016 na e-mailovú adresu SCCF. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy). Vítané boli trojčlenné tímy.

Štyri  najlepšie podnikateľské zámery podľa celkového poradia získaných bodov od odbornej hodnotiacej komisie (viď. Tabuľka) postúpili do finále. Na konečnom vyhodnotení sa zúčastní aj Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency.

 

Vyhodnotenie Naj podnikateľský zámer  školský rok 2015/2016 – súťaž vyhlásená v novembri 2015

Obchodné meno

Body celkom

Poradie

Puntííík, s. r. o.

OA Štúrova 848, 962 12 Detva

136

2.

Bloom

SŠ OA, SNP  958 23 Partizánske

130

3.

Ignác cats coffee

SOŠ, Bocatiova 1 Košice

119

6.

Beefmeat Slovakia,

SOŠ OaS Budovateľská 32, 945 01 Komárno

127

5.

Pencil´s art,

SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina

149

1.

Dodoluta,

OA DM Janotu, Čadca

136

2.

Insteps,

OA DM Janotu, Čadca

95

8.

E2SPen

OA DM Janotu, Čadca

92

9.

Ringos,

OA DM Janotu, Čadca

128

4.

SIMPLE BOOR'S FEET,

OA DM Janotu, Čadca

105

7.

 

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, nové kritérium – napísať  stručne podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

 

Podmienky súťaže:

–        Podnikateľský zámer mal byť napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný podnikateľský zámer mal obsahovať základné časti potrebné na jeho odborné posúdenie vrátane finančného plánu. Stručné zhrnutie projektu na jednu stranu A4 napísať aj v anglickom jazyku.

 

V Bratislave 31. mája 2016                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Gabriela Horecká

                                                                                      Slovenské centrum cvičných firiem