ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Centrobanka

Centrobanka pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚČET

SK73 2222 0000 0010 1010 1012

               

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 0008, 0308, 0968, 0379 ...

 

ÚLOHY

 • Simuluje činnosť reálnej bankovej inštitúcie pre všetky cvičné firmy v SR
 • Otvára bankové účty pre CF (bežné, mzdové, pre rezervný a sociálny fond a iné)
 • Realizuje bežné bankové operácie - vydávanie výpisov z účtu a pod.
 • Poskytuje úvery cvičným firmám na základe žiadosti
 • Vedie mzdové účty na personálny nákup cvičných firiem
 • Zabezpečuje bankový styk na Slovensku a v zahraničí pre CF
  • prijíma príkazy na úhradu
  • prijíma pokladničné doklady na vklady a výbery v hotovosti
  • prijíma a spracúva avíza od iných bankových inštitúcií
  • vydáva avíza pre iné bankové inštitúcie
 • Vedie účty
  • Sociálnej, Zdravotnej a Slovenskej poisťovne pri SCCF
  • Daňového úradu pri SCCF
  • Colného úradu pri SCCF

 

Účet Fiktívneho dodávateľa je: SK20 2222 0000 0010 0000 0000

Účet Fiktívneho odberateľa je: SK20 2222 0000 0019 9988 8777
Prihlasovacie údaje (ONLINE SLUŽBY SCCF) sú nasledovné.
IČO: 10000008 Heslo: 
F735mR65


Pre výpočet IBAN účtu pre cvičné firmy je nasledovný: SKzz 2222 0000 00xx xxxx xxxx
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu


Pre  výpočet IBAN  podúčtov  pre  CF  je  nasledovný:  SKzz 2222 0000 yyxx xxxx xxxx
"y" je pôvodné predčíslie k podnikateľskému účtu (mzdový, sociálny a rezervný podúčet k hlavnému účtu)
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu
"z" je kontrolné číslo 


Ak potrebujete Váš cvičný podnikateľský účet vo formáte IBAN (SK20 2222 .....) použiť v účtovníckom programe, ktorý si vie dorátať kontrolné dvojčíslie, potrebujete ho prekonvertovať do reálneho formátu, ktorý by akceptoval akýkoľvek softvér používaný pre podnikateľov. Prevod IBANu uskutočníte na TEJTO WEB STRÁNKE, kde zadáte Váš cvičný IBAN kód a kliknete na "Validate IBAN". 

 

BANKY v SR

IBAN Kalkulačka

KURZOVÝ Lístok

Konštantné symboly

Bezpečné zahraničné platby a prevody