ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Úrady SCCF > Centrobanka

Centrobanka pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 02/547 76 774
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚČET

SK20 2222 0000 0010 1010 1012

               

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 0008, 0308, 0968, 0379 ...

 

ÚLOHY

 • Simuluje činnosť reálnej bankovej inštitúcie pre všetky cvičné firmy v SR
 • Otvára bankové účty pre CF (bežné, mzdové, pre rezervný a sociálny fond a iné)
 • Realizuje bežné bankové operácie - vydávanie výpisov z účtu a pod.
 • Vedie mzdové účty na personálny nákup cvičných firiem
 • Zabezpečuje bankový styk na Slovensku a v zahraničí pre CF
  • prijíma príkazy na úhradu
  • prijíma pokladničné doklady na vklady a výbery v hotovosti
  • prijíma a spracúva avíza od iných bankových inštitúcií
  • vydáva avíza pre iné bankové inštitúcie
 • Vedie účty
  • Sociálnej, Zdravotnej a Slovenskej poisťovne pri SCCF
  • Daňového úradu pri SCCF
  • Colného úradu pri SCCF

 

Účet Fiktívneho dodávateľa je: SK20 2222 0000 0010 0000 0000


Pre výpočet IBAN účtu pre cvičné firmy je nasledovný: SK20 2222 0000 00xx xxxx xxxx
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu


Pre  výpočet IBAN  podúčtov  pre  CF  je  nasledovný:  SK20 2222 0000 yyxx xxxx xxxx
"y" je pôvodné predčíslie k podnikateľskému účtu (mzdový, sociálny a rezervný podúčet k hlavnému účtu)
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu

 

BANKY v SR

IBAN Kalkulačka

KURZOVÝ Lístok

Konštantné symboly

Bezpečné zahraničné platby a prevody