ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Pracovisko Ekonomická univerzita
Národohospodárska fakulta
Katedra pedagogiky Tel./Fax: 02/624 12 103
e-mail: sccf@siov.sk
Dolnozemská cesta 1
852 19 Bratislava

 

ÚČET

SK20 0320 0000 0010 0000 4012

 

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 3558

 

ÚLOHY

  • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zdravotného poistenia a informuje o zmenách cvičné firmy
  • Simuluje činnosť reálnej zdravotnej poisťovne /Všeobecnej zdravotnej poisťovne/ pre všetky cvičné firmy v SR
  • Prijíma prihlášky a odhlášky poistencov, oznámenia poistenca, oznámenia zamestnávateľa o zmenách a hromadné oznámenie o poistencoch
  • Prijíma mesačné výkazy zamestnávateľa o výške poistného
  • Prijíma na účty Zdravotnej poisťovne pri SCCF platby zdravotného poistenia
  • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov zdravotného poistenia totožných s formulármi z hospodárskej praxe (VZP), prípadne aj iných zdravotných poisťovní


Formuláre na stránke VšZP 

Poisťovne v SR