ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
www.siov.sk

Mobil: +421 911 469 691

E-mail: sccf@siov.sk

 

Hlavné menu > Úrady SCCF > Registrový súd

Registrový súd pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 02/547 76 774
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚLOHY

 1. Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti obchodného zákonníka
 2. Simuluje činnosť registrového súdu (obchodný register) pre všetky cvičné firmy v SR
 3. Prijíma žiadosti a návrhy na zápis do OR
 4. Kontroluje doklady potrebné k zápisu cvičnej firmy do OR
 5. Registruje CF na obchodnom súde pri SCCF a vykonáva všetky úkony s tým potrebné
 6. Zabezpečuje kontrolu a zápis dokladov potrebných k zmenám v obchodnom registri
 7. Vydáva osvedčenia o registrácii v obchodnom registri - výpisy z OR

Na základe návrhu  spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) na zápis do obchodného registra a spoločenskej zmluvy registrový súd vydáuznesenie obchodného registra a ďalej môže vydávať výpisy z obchodného registra. Registrový súd registruje nové firmy. Ďalej na základe dodatku k spoločenskej zmluve (s.r.o.) alebo k zakladateľskej listine (a.s.) uskutoční obchodný súd zmenu zápisu spoločníkov a konateľov na základe žiadosti právnickej osoby. Ak chce škola zlikvidovať niektorú cvičnú firmu, musí dať návrh na likvidáciu CF, najprv sa však musí firma zlikvidovať účtovne a až po vysporiadaní môže prísť k likvidácii CF. Registrový súd prideľuje IČO právnickým osobám na základe potrebných údajov príslušných orgánov štátnej správy.
 

Poplatky vo veciach obchodného registra

 1.  návrh na prvý zápis

  1. akciovej spoločnosti  - 829,50 €,
  2. iných právnických osôb - 331,50 €,
  3. fyzickej osoby podnikateľa - 165,50 €,
  4. organizačnej zložky právnickej osoby - 331,50 €,
  5. organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa - 33 €,
 2. návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 331,50 €,
   

 3. návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska  - 66 €
  (v jednom poplatku je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis).
   
 4. z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99,50 €.Obchodný register SR