ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Registrový súd

Registrový súd pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 550 121
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚLOHY

 1. Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti obchodného zákonníka
 2. Simuluje činnosť registrového súdu (obchodný register) pre všetky cvičné firmy v SR
 3. Prijíma žiadosti a návrhy na zápis do OR
 4. Kontroluje doklady potrebné k zápisu cvičnej firmy do OR
 5. Registruje CF na obchodnom súde pri SCCF a vykonáva všetky úkony s tým potrebné
 6. Zabezpečuje kontrolu a zápis dokladov potrebných k zmenám v obchodnom registri
 7. Vydáva osvedčenia o registrácii v obchodnom registri - výpisy z OR

Na základe návrhu  spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) na zápis do obchodného registra a spoločenskej zmluvy registrový súd vydá uznesenie obchodného registra a ďalej môže vydávať výpisy z obchodného registra. Registrový súd registruje nové firmy. Ďalej na základe dodatku k spoločenskej zmluve (s.r.o.) alebo k zakladateľskej listine (a.s.) uskutoční obchodný súd zmenu zápisu spoločníkov a konateľov na základe žiadosti právnickej osoby. Ak chce škola zlikvidovať niektorú cvičnú firmu, musí dať návrh na likvidáciu CF, najprv sa však musí firma zlikvidovať účtovne a až po vysporiadaní môže prísť k likvidácii CF. Registrový súd prideľuje IČO právnickým osobám na základe potrebných údajov príslušných orgánov štátnej správy.
 

Poplatky vo veciach obchodného registra

 1.  návrh na prvý zápis

  1. akciovej spoločnost: štandardne 750 €  a  elektronicky 375 €
  2. iných právnických osôb: štandardne 300 €  elektronicky 150 €
  3. fyzickej osoby podnikateľa: štandardne 150 €  elektronicky 75 €
  4. organizačnej zložky podniku právnickej osobyštandardne 300 €  elektronicky 150 €
  5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľaštandardne 30 €  elektronicky 15 €
 2. návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)štandardne 330 €  elektronicky 165 €
   

 3. návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliskaštandardne 66 €  elektronicky 33 €
  (v jednom poplatku je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis).
   
 4. z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždeniaštandardne 99 €  elektronicky 49,50 €Obchodný register SR