ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Colný úrad

Colný úrad pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem pri ŠIOV
Pracovisko Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta
Katedra pedagogiky, Tel./Fax: 02/62412103
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK20 0320 0000 0010 0000 6012

 

SYMBOLY

VS: IČ DPH cvičnej firmy

 

ÚLOHY

  • Monitoruje novelizáciu zákonov v oblasti colníctva a o zmenách informuje cvičné firmy
  • Vykonáva registráciu a správu spotrebných daní (z vína, z piva, z liehu, z tabakových výrobkov, z minerálnych olejov)
  • Vykonáva daňový dozor, daňové konanie a prípadne daňové kontroly v oblasti spotrebných daní
  • Zabezpečuje výkon colného dohľadu a colné konanie pri obchodovaní CF s tretími štátmi (mimo územia SR)